Aanvraagformulier en reglement materialenbank

Wat is het?

De vrijetijdsdienst heeft materiaal ter beschikking dat kan worden uitgeleend.

De materialenbank omvat onder andere elektronische toestellen (beamers, geluidinstallaties …) en grote spelen (mens-erger-je-niet, reuzetwister, yenga, …), uitleenvestjes, badgemachine, … Voor het ontlenen van elektronisch materiaal moet je op voorhand een opleiding volgen.

Voor wie is het?

Het gebruik van de materialenbank staat open voor alle erkende verenigingen uit Boechout.

Verder voorwaarden en plichten zijn opgenomen in het 'Uitleenreglement materialenbank jeugddienst’.

Wat moet je meebrengen?

Bij de aanvraag: ingevuld aanvraagformulier.

Bij het afhalen: ontvangen bevestiging, attest of volmacht en waarborg.

Wat kost het?

De waarborg hangt af van het ontleende materiaal.

In het 'Retributiereglement materialenbank' vind je de juiste waarborgen.

Wat zijn de stappen?

Het materiaal kan maximum 1 jaar van tevoren worden vastgelegd.

 • Je vult het aanvraagformulier in of stuurt een e-mail met alle nodige gegevens. Je kan ook een formulier ophalen bij de vrijetijdsdienst.
 • Je bezorgt het volledig ingevulde formulier aan de vrijetijdsdienst.
 • De medewerker van de vrijetijdsdienst gaat na of het gewenste materiaal beschikbaar is op de gewenste data. De aanvragen worden in volgorde van ontvangst behandeld.
 • Je ontvangt een bevestiging van de beschikbaarheid.
 • Je maakt een afspraak met een medewerker van de vrijetijdsdienst voor het ophalen van de materialen.
 • Je haalt het gereserveerde materiaal op bij de vrijetijdsdienst (bevestiging meebrengen en attest/volmacht voor ontlenen elektronisch materiaal), je maakt een afspraak voor het terugbrengen, je tekent een papier voor ontvangst in goede staat en betaalt de waarborg (cash of met bancontact).
 • Indien de afhaler dat wenst, kunnen de materialen bij het afhalen en in zijn bijzijn gecontroleerd worden op de staat waarin ze zich bevinden.
 • Op de afgesproken datum breng je het uitgeleende materiaal in goede staat terug naar de vrijetijdsdienst.
 • Een medewerker van de vrijetijdsdienst controleert de teruggebrachte goederen.
 • Indien het materiaal niet in goede staat wordt teruggebracht of het materiaal niet op de afgesproken datum wordt afgeleverd wordt de waarborg gedeeltelijk of geheel ingehouden.
 • Voor elektronisch materiaal duurt het zeven dagen voor de waarborg wordt teruggestort.