Ontlenen materiaal van de gemeente

Wat is het?

De gemeente heeft materiaal ter beschikking dat kan worden uitgeleend.

Er is feestmateriaal, tentoonstellingsmateriaal en verkiezingsmateriaal.

Voor wie is het?

De gemeentelijke materialen kunnen ontleend worden door:

 • erkende Boechoutse verenigingen en socioculturele groepen
 • Boechoutse onderwijsinstellingen en ouderverenigingen
 • gemeentelijke adviesraden
 • initiatieven die openstaan voor alle inwoners van de gemeente of van een wijk of straat, op voorwaarde dat de activiteit voldoende kenbaar wordt gemaakt
 • feestorganisaties van huwelijksjubilea van 50, 60, 65 en 70 jaar en van 100-jarigen (enkel boog, vlaggen en vlaggenmasten)
 • manifestaties gepatroneerd door de gemeente Boechout zoals het Sfinksfestival. De gepatroneerde verenigingen worden jaarlijks door het college van burgemeester en schepenen bepaald.
 • besturen van andere gemeenten, voor zover het materiaal niet is uitgeleend aan voornoemde groepen.

Alle voorwaarden zijn opgenomen in het uitleenreglement voor gemeentelijk materiaal (zie link onderaan deze pagina).

Wat moet je meebrengen?

Bij de aanvraag: ingevuld aanvraagformulier

Bij het afhalen: ontvangstbevestiging en identiteitskaart

Wat kost het?

Er wordt een waarborg berekend in verhouding tot de waarde van het materiaal. De juiste bedragen zijn terug te vinden op het aanvraagformulier.

Kosten voor gebruik van water of elektriciteit worden aangerekend volgens het retributiereglement op het gebruik enerzijds van standpijpen en verbruik van water en anderzijds op het gebruik van vaste elektriciteitskasten en het verbruik van elektrische energie (zie onderstaande links).

De eventuele kosten voor het leveren van het materiaal zijn terug te vinden in het 'Retributiereglement vervoer van in bruikleen gegeven gemeentelijk materiaal' (zie onderstaande link).

Wat zijn de stappen?

 • Je vult het 'Aanvraagformulier gebruik van gemeentelijke materialen' in. Het formulier kan je verkrijgen bij de vrijetijdsdienst of downloaden via onderstaande knop .
 • Je bezorgt, minimaal 1 maand vóór de activiteit, het volledig ingevulde formulier aan de vrijetijdsdienst.
 • De vrijetijdsdienst gaat na of het gewenste materiaal beschikbaar is op de gewenste data. De aanvragen worden in volgorde van ontvangst behandeld.
 • Je ontvangt een schriftelijke bevestiging van de beschikbaarheid, uiterlijk 14 kalenderdagen vóór de activiteit.
 • Je neemt minstens 8 kalenderdagen voor de activiteit telefonisch contact op met de gemeentewerf (tijdens kantooruren bereikbaar op 03 460 06 96) om het tijdstip af te spreken voor levering en/of afhaling van het materiaal.
 • Op de afgesproken datum breng je het uitgeleende materiaal in goede staat terug naar de gemeentewerf of laat het ophalen.
 • Een medewerker van de gemeentewerf controleert de teruggebrachte goederen.
 • Indien het materiaal niet in goede staat wordt teruggebracht of het materiaal niet op de afgesproken datum wordt afgeleverd (of aangeboden voor ophaling), wordt de waarborg gedeeltelijk of geheel ingehouden.