Sportverzekering voor socio-culturele verenigingen en jeugdverenigingen

Wat is het?

Voor de organisatie van sportpromotionele initiatieven kunnen socio-culturele verenigingen en jeugdverenigingen bij het Sport Vlaanderen een gratis sportverzekering aanvragen. Sportclubs komen niet in aanmerking. Nieuwe sportclubs komen tijdens de opstartfase (eerste drie maanden) wel in aanmerking. Deze polis dekt de burgerlijke aansprakelijkheid en de lichamelijke ongevallen.

De polis wordt via de sportdienst en Sport Vlaanderen afgesloten bij Ethias en door Sport Vlaanderen gesubsidieerd.

Voor wie is het?

Socio-culturele verenigingen en jeugdverenigingen die niet zijn aangesloten bij een (erkende of niet-erkende) sportfederatie alsook nieuwe sportclubs tijdens de opstartfase, kunnen een Sport Vlaanderen-sportverzekering aanvragen.

Er zijn nog extra voorwaarden waaraan je moet voldoen om gebruik te kunnen maken van deze sportverzekering:

  • De activiteit duurt één dag of is maximaal verspreid over enkele afzonderlijke dagen
  • Je vermeldt Sport Vlaanderen als sponsor op je affiches en folders
  • De aanvraag moet drie weken vóór de activiteit toekomen op het Sport Vlaanderen-secretariaat.
  • Na de activiteit vul je het juiste aantal deelnemers in op het B-formulier en bezorg dit terug aan Sport Vlaanderen.

Meer informatie vind je op de website van Sport Vlaanderen, bij Sportverzekering > Algemene voorwaarden en bijvoegsel met speciale voorwaarden en folder sportverzekering.

Wat moet je meebrengen?

Het volledig ingevuld aanvraagformulier.

Wat zijn de stappen?

De Sport Vlaanderen-verzekering kan worden bekomen na het doorlopen van volgende stappen:

  • Je vult het aanvraagformulier, in naam van de vereniging, volledig aan.
  • Het volledig ingevulde formulier bezorg je 4 weken vóór de activiteit(en) aan de sportdienst: je geeft het af bij de sportdienst tegen ontvangstbewijs of je stuurt het aangetekend aan sportdienst.
  • De sportdienst controleert of het aanvraagformulier volledig en correct ingevuld is en verstuurt de aanvraag naar Sport Vlaanderen.
  • Sport Vlaanderen beslist over de aanvraag en stuurt de beslissing naar de sportdienst en naar de organisator.
  • Bij positief advies: de organisator gebruikt het specifieke logo ‘verzekerd door Sport Vlaanderen’ op al het drukwerk.
  • De organisator stuurt ten laatste 2 weken na het evenement via mail het B-formulier terug naar Sport Vlaanderen met de vermelding van het effectief aantal deelnemers.