Speelstraat

Wat is het?

Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een hek wordt geplaatst met het verkeersbord ‘speelstraat’. De straat wordt verkeersvrij gemaakt, zodat kinderen naar hartenlust kunnen spelen.

Doorgaand verkeer is verboden in de speelstraat. Uitgezonderd:

 • bestuurders van een motorvoertuig, die in de straat wonen of er een garage hebben, mogen stapvoets in de speelstraat rijden.
 • fietsers moeten eventueel afstappen, zij verlenen voorrang aan spelende kinderen.
 • voetgangers: spelende kinderen en skaters worden ook als 'voetganger' beschouwd, zij mogen dus niet gehinderd of in gevaar gebracht worden.

Voor wie is het?

Minimaal 2 meerderjarige contactpersonen worden aangeduid als meters en peters van de speelstraat. Zij zijn het aanspreekpunt en doen de aanvraag.

Wat moet je meebrengen?

Het volledig ingevulde "aanvraagformulier speelstraat".

Eventueel ook onmiddellijk de andere ingevulde formulieren met betrekking tot ontlenen van gemeentelijke materialen.

Wat kost het?

De toelating wordt gratis afgeleverd.

Wat zijn de stappen?  

 • Je vult het "aanvraagformulier speelstraat" volledig in en voegt de gevraagde bijlagen toe. Het formulier kan je verkrijgen bij de vrijetijdsdienst of via onderstaande knop downloaden.
 • Je bezorgt, minimaal 8 weken voor de gewenste periode van de speelstraat, het formulier met bijlagen aan de vrijetijdsdienst.
 • De vrijetijdsdienst zal jouw aanvraag en bijlagen nakijken op correctheid en volledigheid.
 • Bij de aanvraag van een speelstraat wordt er steeds advies aan de lokale politie gevraagd.
 • De vrijetijdsdienst verleent advies en legt jouw aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen. Het college beslist of jouw straat in aanmerking komt.
 • De vrijetijdsdienst brengt je op de hoogte van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
 • Na het ontvangen van de toelating mag de speelstraat worden ingericht tijdens de goedgekeurde periode.

Organiseer je een straat- of buurtactiviteit of speelstraat? 

 • Dan ben je verplicht het COVID Event Risk Model te raadplegen. Lees er hier meer over.
 • Daarnaast doorloop je alle andere nodige stappen om een speelstraat te organiseren.