Subsidie voor buurt- en straatfeesten

Buurt- en wijkfeesten

Wat is het?

Financiële tussenkomst voor buurtactiviteiten en straatfeesten met een gemeenschapsvormend karakter.

Voor wie is het?

De initiatiefnemers moeten wonen in de betrokken buurt of wijk. Met een buurt- of wijkcomité wordt een groep geëngageerde buurt- of wijkbewoners bedoeld, die al dan niet samen met één of meerdere buurt- of wijkgebonden verenigingen een buurtactiviteit of straatfeest organiseren. De wijkvereniging dient erkend te zijn als Boechoutse vereniging.

Alle voorwaarden zijn terug te vinden in het "Subsidiereglement voor buurtactiviteiten en wijkfeesten".

Waar kan je terecht?

Vrijetijdsdienst

Wat moet je meebrengen?

Ingevuld formulier met eventuele bijlagen

Wat zijn de stappen?

  • Je vult het aanvraagformulier volledig in en voegt de gevraagde bijlagen toe. Je kan het formulier ophalen bij de vrijetijdsdienst of hieronder downloaden.
  • Het volledig ingevulde formulier (met gevraagde bijlagen) bezorg je ten laatste 4 weken vóór het evenement aan de vrijetijdsdienst: je geeft het af bij de vrijetijdsdienst tegen ontvangstbewijs of je mailt het naar de vrijetijdsdienst: vrijetijd@boechout.be.
  • De vrijetijdsdienst controleert of het aanvraagformulier volledig en correct ingevuld is en beoordeelt de aanvraag op basis van het subsidiereglement.
  • Uiterlijk drie maanden na de activiteit bezorg je de gevraagde bewijzen en documenten aan de vrijetijdsdienst: je geeft deze af bij de cultuurdienst tegen ontvangstbewijs of je mailt ze naar de vrijetijdsdienst: vrijetijd@boechout.be.
  • De subsidie wordt vastgesteld aan de hand van de achteraf ingediende facturen en betalingsbewijzen en volgens het subsidiereglement.
  • De vrijetijdsdienst antwoordt de aanvrager.
  • Het gemeentebestuur betaalt de subsidie uit.