Subsidie voor jubilerende vereniging

Wat is het?

Deze subsidie is een éénmalige toelage die wordt verleend aan jubilerende verenigingen bij 25-jarig, 50-jarig, 75-jarig, 100-jarig … bestaan.

Voor wie is het?

Alle verenigingen die voldoen aan volgende voorwaarden:

  • aangesloten zijn bij een gemeentelijke adviesraad
  • ter gelegenheid van het jubileum een viering met openbaar karakter organiseren
  • het bewijs leveren wanneer de vereniging werd gesticht
  • hun maatschappelijke zetel bevindt zich ten minste 5 jaar in Boechout

Wat moet je meebrengen?

Het volledig ingevuld aanvraagformulier met gevraagde bewijsstukken als bijlage.

Wat zijn de stappen?

De subsidie kan worden verkregen na het doorlopen van volgende stappen:

  • Je vult het aanvraagformulier, in naam van de vereniging, volledig in en voegt de gevraagde bijlagen toe. Het formulier kan je verkrijgen bij het secretariaat of via onderstaande knop downloaden.
  • Het volledig ingevulde en ondertekende formulier (met gevraagde bijlagen) bezorg je voor jubileumdatum aan het secretariaat: je geeft deze af tegen ontvangstbewijs of stuurt het op.
  • De medewerker secretariaat controleert of het aanvraagformulier volledig en correct ingevuld is en of de gevraagde bijlagen in orde zijn.
  • De medewerker beoordeelt de aanvraag op basis van het subsidiereglement en legt deze ter goedkeuring voor aan het college van burgemeester en schepenen.
  • Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidiëring goed.
  • Het secretariaat antwoordt de aanvrager op basis van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Reglement(en) en aanvraagformulier(en)