Vuurwerk

Vuurwerkverbod 

In de nacht van 31/12/2020 op 01/01/2021 is vuurwerk verboden. 

Wat is het?

Een vuurwerk is een leuke activiteit die voor een gevoel van samenhorigheid en gezelligheid zorgt, maar het brengt ook brandgevaar met zich mee. De organisator is verplicht vooraf een aanvraag in te dienen. Zet er de contactgegevens van de verantwoordelijke bij en waar en wanneer het vuurwerk wordt afgestoken. Wensballonnen zijn niet toegelaten.

De locatie moet zich op minstens 100 meter van huizen, hagen en brandbare voorwerpen bevinden. Voorafgaand moet hiervoor een toelating (vergunning) aangevraagd worden.

Voor wie is het?

De organisator (contactpersoon voor de organisatie) van het vuurwerk doet de aanvraag.

Wat moet je meebrengen?

Het volledig ingevulde aanvraagformulier 'Afsteken van vuurwerk'.

Wat kost het?

De toelating (vergunning) wordt gratis afgeleverd.

Wat zijn de stappen?

  • Je vult het aanvraagformulier 'Afsteken van vuurwerk' volledig in en voegt eventuele bijlagen toe. Het formulier kan je verkrijgen bij de vrijetijdsdienst of downloaden via onderstaande knop .
  • Je bezorgt, minimaal acht weken vooraf, het formulier met bijlagen aan de vrijetijdsdienst.
  • De vrijetijdsdienst zal jouw aanvraag nakijken op correctheid en volledigheid.
  • De vrijetijdsdienst legt je aanvraag voor aan de burgemeester. De burgemeester beslist over het al dan niet toestaan.
  • De vrijetijdsdienst brengt je op de hoogte van de beslissing van de burgemeester.
  • Ook dien je minstens 20 werkdagen vóór het vuurwerk het ingevulde formulier 'Toelatingsaanvraag afsteken van vuurwerk' in bij het Directoraat-generaal Luchtvaart te Brussel. Dit formulier wordt aan jou bezorgd door de vrijetijdsdienst of kan je hier terugvinden
  • Na onderzoek van de aanvraag, krijg je een toelating (eventueel met voorwaarden of beperkingen) of een weigering.
  • Je ontvangt een factuur met de te betalen vergoeding aan het Directoraat-generaal Luchtvaart.
  • Na toelating ben je als inrichter ertoe gehouden de brandweercommandant van Edegem van deze activiteit schriftelijk in kennis te stellen.