Wielerwedstrijden

Wat is het?

Indien je een wielerwedstrijd wenst te organiseren op het grondgebied van de gemeente Boechout, moet je hiervoor vooraf een vergunning aanvragen.

Voor wie is het?

De organisator (koersdirecteur) doet de aanvraag.

Erkende wielerclubs of verenigingen in samenwerking met erkende wielerclubs kunnen een aanvraag indienen.

Wat moet je meebrengen?

Het volledig ingevulde "aanvraagformulier wielerwedstrijd".

Het verzekeringsattest en een lijst van de signaalgevers moet je ook tijdig bezorgen.

Wat kost het?

De toelating wordt gratis afgeleverd.

Wat zijn de stappen?

  • Je vult het "aanvraagformulier wielerwedstrijd" volledig in en voegt de gevraagde bijlagen toe. Het formulier kan je verkrijgen bij de vrijetijdsdienst of downloaden via onderstaande knop.
  • Je bezorgt, minimaal 3 maanden voor de wielerwedstrijd, het formulier met bijlagen aan de vrijetijdsdienst. Zij zullen je aanvraag en bijlagen nakijken op correctheid en volledigheid.
  • De vrijetijdsdienst zal ook advies vragen bij een aantal diensten en instellingen, zoals de lokale politie, de dienst openbare werken en mobiliteit … De vrijetijdsdienst verzamelt de adviezen en legt deze samen met jouw aanvraag voor aan de burgemeester.
  • De burgemeester beslist over het al dan niet toestaan van de wielerwedstrijd.
  • De vrijetijdsdienst brengt je op de hoogte van de beslissing van de burgemeester en zendt je een document “Namenlijst van de aangestelde signaalgevers” dat je ingevuld en ondertekend terug moet bezorgen aan de vrijetijdsdienst.
  • De aanvrager zorgt dat ook het verzekeringsattest minimaal één maand voor de wedstrijd aankomt op de vrijetijdsdienst.
  • De vrijetijdsdienst gaat na of aan alle voorwaarden is voldaan en bezorgt je de toelating. Na het ontvangen van de toelating mag de wielerwedstrijd doorgaan volgens de goedgekeurde aanvraag.

Organiseer je een wielerwedstrijd?

  • Dan ben je verplicht het COVID Event Risk Model te raadplegen. Lees er hier meer over.
  • Daarnaast doorloop je alle andere nodige stappen om je evenement te organiseren.
  • Dien je aanvraag op tijd in, zodat we alles in orde kunnen brengen om je evenement te laten doorgaan.