Wielerwedstrijden

Wat is het?

Indien je een wielerwedstrijd wenst te organiseren op het grondgebied van de gemeente Boechout, moet je hiervoor vooraf een vergunning aanvragen.

Voor wie is het?

De organisator (koersdirecteur) doet de aanvraag.

Erkende wielerclubs of verenigingen in samenwerking met erkende wielerclubs kunnen een aanvraag indienen.

Wat moet je meebrengen?

Het volledig ingevulde "aanvraagformulier wielerwedstrijd".

Het verzekeringsattest en een lijst van de signaalgevers moet je ook tijdig bezorgen.

Wat kost het?

De toelating wordt gratis afgeleverd.

Wat zijn de stappen?

  • Je vult het "aanvraagformulier wielerwedstrijd" volledig in en voegt de gevraagde bijlagen toe. Het formulier kan je verkrijgen bij het secretariaat of downloaden via onderstaande knop.
  • Je bezorgt, minimaal 3 maanden voor de wielerwedstrijd, het formulier met bijlagen aan het secretariaat. Het secretariaat zal jouw aanvraag en bijlagen nakijken op correctheid en volledigheid.
  • Het secretariaat zal ook advies vragen bij een aantal diensten en instellingen, zoals de lokale politie, de dienst openbare werken en mobiliteit … Het secretariaat verzamelt de adviezen en legt deze samen met jouw aanvraag voor aan de burgemeester.
  • De burgemeester beslist over het al dan niet toestaan van de wielerwedstrijd.
  • Het secretariaat brengt je op de hoogte van de beslissing van de burgemeester en zendt je een document “Namenlijst van de aangestelde signaalgevers” dat je ingevuld en ondertekend terug moet bezorgen aan het secretariaat.
  • De aanvrager zorgt dat ook het verzekeringsattest minimaal één maand voor de wedstrijd aankomt op het secretariaat.
  • Het secretariaat gaat na of aan alle voorwaarden is voldaan en bezorgt je de toelating. Na het ontvangen van de toelating mag de wielerwedstrijd doorgaan volgens de goedgekeurde aanvraag.