Vervoer van kampmateriaal

Wat is het?

Kampvervoer = vervoer van en naar de kampplaats van het materiaal dat nodig is voor het kamp.
Het gemeentebestuur neemt de grote kost van het kampvervoer op zich en de jeugddienst zorgt, indien gewenst, voor één of meer vervoerders (enkel mogelijk tijdens werkdagen).

Voor wie is het?

Boechoutse erkende jeugdverenigingen die op kamp gaan.

Wat moet je meebrengen?

Het volledig ingevuld aanvraagformulier (met gevraagde bijlagen).

Wat kost het?

Deze dienstverlening is gratis.

Wat zijn de stappen?  

 • Je kan het formulier ophalen bij de jeugddienst of zelf hieronder downloaden.
 • Je vult het aanvraagformulier volledig in en voegt de gevraagde bijlagen toe.
 • Het volledig ingevulde formulier (met gevraagde bijlagen) bezorg je ten laatste de 1e maandag van april van het jaar waarin het kamp plaatsvindt aan de jeugddienst.
  • Je kan het formulier indienen door het te e-mailen, op te sturen of persoonlijk aan de jeugddienst te bezorgen, met de vermelding “ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen”.
  • Je kan het e-formulier (e-loket) gebruiken, waarmee je de aanvraag volledig digitaal kan invullen en indienen.
 • De jeugddienst controleert of het aanvraagformulier volledig en correct ingevuld is en of de gevraagde bijlagen in orde zijn.
 • De verschillende aanvragen worden chronologisch behandeld.
 • Het college van burgemeester en schepenen keurt het 'vervoer van kampmateriaal' goed.
 • De jeugddienst antwoordt de aanvrager en maakt verder afspraken met de aanvrager.

Formulieren