Sportmonitoren

Sportmonitoren Boechout

Wat is het?

Het gemeentebestuur neemt regelmatig sportmonitoren (tijdelijke tewerkstelling) in dienst voor de sport- en jeugdwerking en voor de buitenschoolse kinderopvang. Vanaf het ogenblik dat het gemeentebestuur sportmonitoren zoekt, lees je dat op deze website, via de facebookpagina of in het gemeentelijk infoblad.

Voor wie is het?

Iedereen, vanaf 17 jaar, kan zich kandidaat stellen. De voorwaarden om je kandidaat te stellen voor de tijdelijke tewerkstelling worden opgenomen in de aankondiging.

Wat zijn de stappen?

  • Vanaf het ogenblik dat het gemeentebestuur sportmonitoren zoekt, lees je dat op deze website of in het gemeentelijk infoblad.
  • Om je kandidaat te stellen, vul je het e-formulier in (zie hieronder) en voeg je de gevraagde bijlagen toe.
  • Als je kandidatuur in aanmerking komt, word je uitgenodigd om je te komen voorstellen.
  • De vrijetijdsdienst stelt een advies op basis van de ontvangen kandidaturen en de gevoerde gesprekken op.
  • De vrijetijdsdienst legt de verzamelde kandidaturen samen met het advies voor aan het college van burgemeester en schepenen, het college beslist over de aanstelling.
  • De vrijetijdsdienst brengt je op de hoogte van de beslissing.
  • Bij gunstige beslissing wordt een afspraak gemaakt voor ondertekening van jouw contract en worden de praktische regelingen getroffen.

De inschrijvingen voor sportmonitor in de zomer van 2022 lopen tot 5 februari 2022.