Tussenkomst aankoop ontsmettingsgel

Wat is het?

Het gemeentebestuur wil financiële ondersteuning geven aan verenigingen voor de aankoop van ontsmettingsgels (concreet gaat het over alcoholgels voor het ontsmetten van handen en ontsmettingsgels voor (sport)materiaal).

Er is een tussenkomst van maximaal 10% van de uitgaven voor ontsmettingsgels voorzien.

De tussenkomst wordt berekend op basis van de door de verenigingen ingebrachte aankoopbewijzen voor ontsmettingsgels aangekocht tussen 1 juni 2020 en 30 september 2020.

Voor wie is het?

Voor alle door de gemeente erkende sport-, cultuur-, jeugd- en seniorenverenigingen.

Wat moet je doen?

Doe je aanvraag digitaal via ons e-loket OF download het aanvraagformulier onderaan deze pagina en bezorg het aan de vrijetijdsdienst (via e-mail, brief of breng het persoonlijk binnen). 

Wat zijn de stappen?

  • De aanvrager vraagt, in naam van de vereniging, de tussenkomst aan en voegt de nodige bijlagen toe.
  • De aanvrager zorgt ervoor dat de aanvraag voor 15 november 2020 bij de vrijetijdsdienst toekomt.
  • De vrijetijdsdienst controleert de aanvraag op correctheid en volledigheid tot 30 november.
  • De vrijetijdsdienst berekent op basis van alle correct ontvangen aanvragen de tussenkomst per vereniging.
  • De vrijetijdsdienst legt de berekening voor aan het college van burgemeester en schepenen.
  • Het college van burgemeester en schepenen keurt de verdeling van de tussenkomst goed.
  • De bekendmaking van de tussenkomst vindt plaats voor 25 december 2020.
  • De gedeeltelijke terugbetaling zal gebeuren voor 31 december 2020 op het opgegeven rekeningnummer.