Tussenkomst aankoop ontsmettingsgel

Wat is het?

Het gemeentebestuur wil financiële ondersteuning geven aan verenigingen voor de aankoop van ontsmettingsgels (concreet gaat het over alcoholgels voor het ontsmetten van handen en ontsmettingsgels voor (sport)materiaal).

Er is een tussenkomst van maximaal 10% van de uitgaven voor ontsmettingsgels voorzien.

De tussenkomst wordt berekend op basis van de door de verenigingen ingebrachte aankoopbewijzen voor ontsmettingsgels aangekocht tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2020.

Voor wie is het?

Voor alle door de gemeente erkende sport-, cultuur-, jeugd- en seniorenverenigingen.

Wat moet je doen?

Doe je aanvraag digitaal via ons e-loket OF download het aanvraagformulier onderaan deze pagina en bezorg het aan de vrijetijdsdienst (via e-mail, brief of breng het persoonlijk binnen) voor 15 februari 2021.

Wat zijn de stappen?

  • De aanvrager vraagt, in naam van de vereniging, de tussenkomst aan en voegt de nodige bijlagen toe.
  • De aanvrager zorgt ervoor dat de aanvraag voor 15 februari 2021 bij de vrijetijdsdienst toekomt.
  • De vrijetijdsdienst controleert de aanvraag op correctheid en volledigheid tot 1 maart 2021.
  • De vrijetijdsdienst berekent op basis van alle correct ontvangen aanvragen de tussenkomst per vereniging.
  • De vrijetijdsdienst legt de berekening voor aan het college van burgemeester en schepenen.
  • Het college van burgemeester en schepenen keurt de verdeling van de tussenkomst goed.
  • De bekendmaking van de tussenkomst vindt plaats voor 31 maart 2021.
  • De gedeeltelijke terugbetaling zal gebeuren voor 15 april 2021 op het opgegeven rekeningnummer.