Pasar Boechout-Vremde

Contactinfo

Zilverenhoek 10
2530 Boechout
Doelgroep
  • De activiteiten staan open voor iedereen (leden en niet-leden)
  • Iedereen kan lid worden van de vereniging. Het volstaat de landelijke bijdrage te betalen via de gebruikelijke kanalen (inschrijvingsformulier, website, ...). Elk lid beslist zelf om al dan niet uit te treden.
  • De lokale afdeling Pasar rekent geen eigen bijdrage aan. De leden en deelnemers betalen enkel bij deelname aan de activiteiten de kost van deze initiatieven.
Doelstelling

De vereniging heeft als doel zoveel mogelijk mensen te motiveren en kansen te bieden om hun vrije tijd die ze besteden aan recreatie en toerisme waardevol in te vullen. Vanuit de fundamentele doelstelling van het ACW beoogt de vereniging de recreatie en het associatief toerisme te bezielen en te bevorderen door drempelverlagend te werken. Dit gebeurt door de bevordering van zinvolle vrijetijdsbesteding met oog op ontmoetingskansen, educatie, culturele ontplooiing, maatschappelijke activering, individuele dienstverlening en belangenbehartiging. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de draagkracht en de groeikansen van het sociaal, cultureel, natuurlijk, en economisch milieu. Het activiteitenkader omvat allerlei activiteiten van recreatieve aard, van volksontwikkeling, vorming, informatieverspreiding en belangenbehartiging.

Verenigingsnummer
CU2514-19
 

Contactpersoon

Naam
Van Laer
Voornaam
Marc