Circussen

Wat is het?

Circussen die hun tent in onze gemeente willen opslaan, moeten dit vooraf aanvragen.

Voor wie is het?

De contactpersoon van het circus doet de aanvraag.

Wat kost het?

De toelating voor het opslaan van de circustent wordt gratis afgeleverd.

Wat zijn de stappen?

 • Je stuurt vooraf een brief of mail naar de dienst secretariaat. In dit bericht vermeld je minstens:
  • je gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail, rijksregisternummer),
  • de gegevens van het circus (naam, ondernemingsnummer),
  • informatie over de locatie en oppervlakte: de locatie waar je wenst de tent op te bouwen,  de afmetingen van de tent, de nodige oppervlakte voor de volledige circus-opstelling, en of er al dan niet openbare wegen of pleinen (tijdelijk) zullen dienen te worden afgesloten, voeg eventueel ook situatieschets(en) of –plan(nen) bij de aanvraag
  • informatie over de tijdstippen: data van aankomst en vertrek van het circus, de data en uren van de voorstellingen.
 • Het secretariaat kijkt jouw aanvraag na op volledigheid en correctheid. Indien de openbare weg (tijdelijk) moet worden afgesloten, wordt advies gevraagd aan de lokale politie.
 • Het secretariaat verleent advies en legt jouw aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen. Het college beslist over het al dan niet toestaan.
 • Het secretariaat brengt je op de hoogte van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.