Huis-aan-huisverkoop

Wat is het?

Voor huis-aan-huisverkoop moet je, in de meeste gevallen, vooraf een toelating aanvragen aan het gemeentebestuur.

Als de verkoop de grenzen van onze gemeente overschrijdt, moet deze aanvraag gericht zijn aan de minister van middenstand.

Lotenverkoop en collecten, horen niet onder huis-aan-huisverkoop. Deze worden apart beschreven bij 'collecte, tombola en loterij'.

Voor wie is het?

Alle organisaties, met uitzondering van jeugdorganisaties die erkend en gesubsidieerd worden door de overheid, moeten een aanvraag doen en een toelating ontvangen.

Een contactpersoon doet de aanvraag, in naam van een organisatie.

Waar kan je terecht?

Secretariaat

Wat kost het?

De toelating wordt gratis afgeleverd.

Wat zijn de stappen?

 • Je stuurt minstens 1 maand vooraf een brief of mail naar de dienst secretariaat. In dit bericht vermeld je minstens:
  • Je persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail, rijksregisternummer)
  • de gegevens van de vereniging of organisatie (naam, evt. ondernemingsnummer)
  • omschrijving van wat je zal verkopen
  • de data wanneer je de huis-aan-huisverkoop wil doen
 • Het secretariaat zal jouw aanvraag nakijken op correctheid en volledigheid, verleent advies en legt jouw aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Het secretariaat brengt je op de hoogte van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Na het ontvangen van de toelating mag de huis-aan-huisverkoop plaatsvinden in onze gemeente.