Dr. Theo Tutstraat, Jan Frans Willemsstraat - Weg- en rioleringswerken

Situatieschets

De Dr. Theo Tutsstraat en de Jan Frans Willemsstraat liggen in een zone 30 en zijn eenrichtingsstraten waar de fiets ook niet in de tegenovergestelde richting mag rijden. De staat van het wegdek, zeker in de Dr. Theo Tutstraat, is in erbarmelijke staat. De kruispunten Dr. Theo Tutstraat, Jan Frans Willemsstraat en Heuvelstraat zijn onoverzichtelijk. Tevens ligt er nog een gemengde riolering die moet worden vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel.

Het bestuur wil met de heraanleg een aangename woon- en leefomgeving realiseren met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker door middel van veilige fiets- en wandelinfrastructuur.  Fietsers in beide rijrichtingen laten rijden, kruispunten overzichtelijker maken, vergroening uitvoeren waar dat mogelijk is, enzovoort. 

Soort werken

De werken omvatten:

  • de gemengde riolering wordt vervangen door een gescheiden stelsel
  • herleggen van de voetpaden
  • er wordt in parkeerstroken in kasseien voorzien
  • op strategische plaatsen worden oversteekvoorzieningen gerealiseerd
  • ...

Timing

De plannen voor de heraanleg worden opnieuw besproken met het studiebureau. Vanaf er concrete plannen beschikbaar zijn, zal er opnieuw een bewonersvergadering georganiseerd worden.