Dr. Theo Tutstraat, Jan Frans Willemsstraat - Weg- en rioleringswerken

Situatieschets

De Dr. Theo Tutsstraat en de Jan Frans Willemsstraat liggen in een zone 30 en zijn eenrichtingsstraten waar de fiets ook niet in de tegenovergestelde richting mag rijden. De staat van het wegdek, zeker in de Dr. Theo Tutstraat, is in erbarmelijke staat. De kruispunten Dr. Theo Tutstraat, Jan Frans Willemsstraat en Heuvelstraat zijn onoverzichtelijk. Tevens ligt er nog een gemengde riolering die moet worden vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel.

Het bestuur wil met de heraanleg een aangename woon- en leefomgeving realiseren met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker door middel van veilige fiets- en wandelinfrastructuur.  Fietsers in beide rijrichtingen laten rijden, kruispunten overzichtelijker maken, vergroening uitvoeren waar dat mogelijk is, enzovoort.  De gemeente heeft ervoor gekozen om hier de eerste fietsstraten te realiseren.

Wat is een fietsstraat ?

Artikel 22novies. Verkeer in fietsstraten

In fietsstraten mogen de fietsers de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze slechts opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Zij mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur.

Soort werken

De werken omvatten:

  • de gemengde riolering wordt vervangen door een gescheiden stelsel
  • herleggen van de voetpaden
  • er wordt in parkeerstroken in kasseien voorzien
  • het nieuwe wegdek zal bestaan uit rode asfalt
  • er komen op strategische plaatsen verkeersplateaus
  • op strategische plaatsen worden oversteekvoorzieningen gerealiseerd
  • ...

Timing

De werken worden ingepland na de heraanleg van het Sint-Bavoplein en Jef Van Hoofplein.