Asbesthoudend afval

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 bouwmaterialen is verwerkt. De stof is niet met het blote oog zichtbaar. Daardoor weten we vaak niet dat asbest ook in onze eigen woning verborgen zit.

Gezondheid

Asbest zal enkel een risico vormen voor de gezondheid wanneer vezels loskomen en die worden ingeademd. Hoe meer vezels er worden ingeademd, hoe groter de kans op een ziekte. Ook de duur van de blootstelling en de concentratie van de vezels zullen hun effect hebben. Het inslikken en in aanraking komen met de huid kan géén kwaad.

Verwijderen

Bij het verwijderen van asbest wordt een onderscheid gemaakt tussen hechtgebonden en niet-hechtgebonden toepassingen.

Hechtgebonden toepassingen mag je zelf verwijderen als de materialen in goede staat verkeren.

  Je moet wel voldoen aan volgende wettelijk verplichte voorzorgsmaatregelen:

  • vermijd stof door het materiaal te bevochtigen of te fixeren;
  • demonteer asbestelementen een voor een met de hand en probeer ze niet te breken;
  • maak gebruik van handwerktuigen;
  • gooi asbestmaterialen niet zomaar op de grond, maar leg ze voorzichtig neer of breng ze voorzichtig naar de begane grond;
  • gebruik een stofmasker (beschermingsklasse FFP3) en een wegwerpoverall, doe hem buiten aan en spoel je schoenen buiten af;
  • laad en verpak het materiaal zoveel mogelijk intact en gebruik daarvoor recipiënten aangepast aan de grootte van de stukken;
  • dek en voer het asbestaanval zo snel mogelijk af.

  Niet-hechtgebonden toepassingen moeten altijd door een erkend asbestverwijderaar worden verwijderd. Als je dit zelf zou doen, is het risico op besmetting van de omgeving te groot.

  Voor het vaststellen, verwijderen en verwerken van asbest hoef je niet alleen te staan. Op de site https://www.ovam.be/omgaan-met-asbest staan er tal van diensten, professionals en ervaringskundigen paraat om je bij te staan.

  Je kan op het recyclagepark met heel wat afval terecht. Asbesthoudend afval (cementgebonden) waaronder golfplaten worden gratis aanvaard.

  Groepsaankoop

  Vanaf 2 november start een intergemeentelijk project. Je kan plaatzakken, bigbags of een container bestellen met 2 sets persoonlijke beschermingsmiddelen. Zodra hierover meer bekend is zal deze pagina aangepast worden.