Aankoop van compost

De intergemeentelijke vereniging IGEAN milieu & veiligheid beschikt in Brecht over verschillende composteringsinstallaties. Op de groencompostering wordt groenafval omgezet in groencompost en in de vergistingsinstallaties wordt GFT+-afval gecomposteerd tot humotex-compost.

De productie van zowel het groencompost als het humotex-compost wordt opgevolgd door VLACO. Zij biedt de garantie voor een evenwichtige samenstelling en een uitstekende kwaliteit. Het compost is rijk aan voedingsstoffen en sporenelementen, heeft een hoog gehalte aan organische stoffen en is vrij van onkruidzaden en ziektekiemen.

Op het recyclagepark in Boechout kan je compost in zakken kopen. Informatie over de aankoop van compost in bulk vind je op de pagina van Igean.