Recyclage

Wat is recycleren?

Recycleren is herwinning van oud materiaal om daar nieuwe producten van te maken.

Waarom sorteren en recycleren?

  • Omdat we grondstoffen uitsparen.

Grondstoffen worden steeds schaarser en op is op. Hoe meer verpakkingen we kunnen recycleren, hoe minder materialen verloren gaan. Zo zorgen we dat ook toekomstige generaties kunnen genieten van wat onze planeet te bieden heeft.

  • Omdat we energie besparen.

Materialen recycleren is bijna altijd beter voor het milieu dan de ontginning van nieuwe grondstoffen. Door te recycleren besparen we heel wat energie en vermijden we de uitstoot van schadelijke stoffen, gaan we de opwarming van de aarde tegen en verbeteren we de luchtkwaliteit.

Wat kan je zelf doen?

Zoveel mogelijk afval vermijden is het uitgangspunt.

Daarna kan je best zo goed mogelijk sorteren! Hoe meer verpakkingen je sorteert, hoe minder materialen verloren gaan.

Correct sorteren

Hoe beter we sorteren, hoe hoger de kwaliteit van de gerecycleerde materialen. Je kan de gesorteerde materialen naar het recyclagepark brengen.

Volgende ondernemingen organiseren de terugnameplicht