Toegang tot het recyclagepark

Elke inwoner van Boechout krijgt met zijn Belgische identiteitskaart automatisch toegang tot het recyclagepark. Wie toegang wil tot het recyclagepark maar (nog) niet gedomicilieerd is in Boechout moet een toelating hebben om toegang te krijgen tot het recyclagepark.

Erkende Boechoutse verenigingen ontvangen een (toegangs)kaart via de gemeente. Nieuwe inwoners krijgen tijdelijk toegang via het "attest van woonst" dat ze bij inschrijving op de dienst bevolking hebben ontvangen.

Daarnaast is het ook mogelijk om in bepaalde gevallen een toelating tot toegang van het recyclagepark te krijgen. Gegronde redenen kunnen zijn:

 • Je wil iets bouwen, verbouwen, maar woont er zelf niet (2de woonst, nieuwe eigendom, eigendom voor verhuur).
 • Je wil een eigendom opruimen na overlijden.
 • Je wil een perceel onderhouden: verwijderen distels, Japanse duizendknoop …
 • Je hebt geen Belgische identiteitskaart.

Wat moet je meebrengen?

 • Je identiteitskaart
 • Je verblijfsvergunning in geval je geen Belgische identiteitskaart hebt
 • De eigendomsakte of huurcontract in geval van bouw of verbouwing eigendom of onderhoud perceel
 • De akte van overlijden in geval van eigendom opruimen na overlijden

Wat kost het?

De machtiging tot toegang wordt gratis afgeleverd.

Wat zijn de stappen?

 • Je komt persoonlijk langs, met de voor te leggen documenten bij de milieudienst.
 • De milieudienst zal de voorgelegde documenten nakijken.
 • De milieudienst zal op basis van de gegevens onmiddellijk een toelating tot toegang van het recyclagepark opmaken. De toelating vermeldt de geldigheidsperiode en eventuele beperkingen, overeenkomstig de afspraken die gemaakt werden tussen Igean en de gemeente.