Restafval

Restafval is afval dat niet meer gerecycleerd kan worden. Dit afval wordt verbrand, wat overblijft wordt gestort. Het is daarom aangewezen om zo goed mogelijk te sorteren.

De gemeente staat in voor de ophaling van restafval aan huis.

Het afval moet in een restafvalzak van de gemeente Boechout aangeboden worden.

Aangezien de ophalingen vanaf 6 uur starten, zet je de huisvuilzakken best de avond voordien vanaf 18 uur buiten.