Klimaat

Klimaat is een thema dat niet alleen bij milieu- en natuurbewegingen leeft. Het is een thema dat ons allemaal aanbelangt. Wij zijn allen zowel bij de oorzaak als bij de oplossing van de klimaatopwarming betrokken: niet alleen het gemeentebestuur, ook verenigingen, bedrijven, wijken, gezinnen en inwoners. Iedereen is aan zet!

Burgemeestersconvenant

Boechout ondertekende in 2013 de campagne KlimaatNeutrale Organisatie (KNO) en in 2015 het Burgemeestersconvenant. In 2020 werd het burgemeestersconvenat 2030 ondertekend. Hiermee engageren we ons om de CO2-uitstoot binnen onze eigen organisatie en op het grondgebied te laten dalen.

Participatietraject

In 2021 startten we met de opmaak van een nieuw klimaatactieplan. Daar betrokken we hulp onze inwoners bij.  In 2022 zetten we dit traject verder en zetten we de eerste ideeën om in de praktijk.

Zes klimaatthema’s

We willen deze legislatuur met zes klimaatthema’s aan de slag gaan. Elk half jaar zetten we een nieuw thema in de schijnwerpers.

  • Biodiversiteit
  • Water
  • Duurzame mobiliteit
  • Wonen
  • Duurzaam consumeren en circulaire economie
  • Energie