Verlaag je energiefactuur

"Duurzame ontwikkeling is die ontwikkeling die gericht is op bevrediging van de noden van het heden zonder deze van de komende generaties in het gedrang te brengen."

In het milieubeleid werken we aan duurzame ontwikkeling vanuit de milieu-invalshoek, maar met het besef dat duurzame ontwikkeling veel meer is dan een duurzaam milieubeleid alleen. Duurzaamheid kan worden toegepast op elk beleidsthema en is dus dienstoverschrijdend.

Energiefactuur

Op de factuur die je van je leverancier krijgt, is de energieprijs van je leverancier verrekend. Ook de nettarieven van je netbeheerder en de heffingen van de overheid maken deel uit van de factuur. De factuur bevat de volgende onderdelen.

Transmissienettarief: vergoeding voor transport en vervoer over de netten van Elia en Fluxys (tarieven goedgekeurd door de CREG). Het transmissienettarief is een vast onderdeel van de factuur. De kost staat echter niet vast en is gelinkt aan je verbruik (een hoger verbruik betekent een hogere transmissiekost).
Distributienettarief: vergoeding voor de netbeheerder voor de energie die vervoerd wordt via distributienet. Deze distributienettarieven verschillen van netbeheerder tot netbeheerder. Sinds 1 juli 2014 is de VREG bevoegd voor deze tarieven. Het distributienettarief is een vast onderdeel van de factuur. De kost staat echter niet vast en is gelinkt aan je verbruik (een hoger verbruik betekent een hogere distributiekost). De meterhuur op je factuur is een vaste kost die niet samenhangt met je verbruik en die je dus altijd moet betalen, ongeacht er verbruik is of niet. Vanaf 1 juli 2015 zullen zonnepaneleneigenaars met een terugdraaiende teller een aanvullend nettarief/prosumententarief moeten betalen voor gebruik van het distributienet.
Energiekost: deze wordt bepaald door de leverancier. Het is voornamelijk op dit niveau dat een leverancier zich kan profileren ten opzichte van andere leveranciers. Deze energiekost is afhankelijk van de volgende factoren:

  • kosten voor de productie of aankoop van elektriciteit en/of aardgas door de leverancier
  • volume dat je als verbruiker afneemt en de manier en de momenten waarop je energie afneemt
  • administratieve kosten van de leverancier (bv. facturering, organiseren klantendienst …)
  • een bijdrage voor de kosten die de leverancier maakt om te voldoen aan de openbare dienstverplichtingen (bijv. kost investering in productie groene stroom of WKK).
  • Winstmarge van de leverancier
  • Vaste vergoeding van de leverancier: administratieve kost door de leveranciers zelf bepaald.
  • Heffingen: de heffingen worden bepaald door de verschillende overheden. Het gaat over de bijdrage energiefonds (deze energieheffing zal vanaf maart 2016 verhoogd worden met 100 euro), de federale bijdrage (omvat de financiering van de CREG, de bijdrage voor de denuclearisatie van de nucleaire sites, de bijdrage voor het Kyoto-fonds, vennootschapsbelasting en de bijdrage voor het sociaal fonds) en de toeslag beschermde klanten. Op 22 juli 2015 besliste de federale regering om de btw-verlaging van 21% naar 6% (voor huishoudelijke afnemers) af te schaffen. Vanaf 1 september 2015 zal opnieuw een percentage van 21% gelden.

Als je van leverancier verandert, blijven een aantal kosten gelijk (transmissienettarief, distributietarief en heffingen). Het prijsverschil tussen de leveranciers zit in de energiekost zelf, de winstmarge en de vaste vergoeding.

Voor alle vragen over je energiefactuur en de gehanteerde tarieven en heffingen neem je het best eerst schriftelijk contact op met je energieleverancier, ook als het over de nettarieven gaat.

Op de website van de VREG kan je de energieleveranciers vergelijken met de V-test.