Vergroen je voortuin!

Wat is het?

Meer groen in de straat! Dat was het uitgangspunt van Vergroen Je Voortuin. Samen met Innovatiesteunpunt en Regionaal landschap Rivierenland hebben de bewoners van de Molenlei meegedaan aan het project ‘Vergroen je Voortuin’. Een initiatief dat de bewoners gedurende anderhalf jaar wilde stimuleren om samen te werken aan een groenere buurt.

Resultaat?

De bewoners van de Molenlei zijn daar helemaal in geslaagd. Behalve de vergroende voortuinen zijn er ook twee nieuwe groene buurtplekken.

Traject

De bewoners werden opgeroepen om mee na te denken over een leuke publieke ontmoetingsplek. Afhankelijk van ideeën, mogelijkheden en engagementen pakten we enkele voortuinen aan, uiteraard met toestemming van de eigenaars. Verder was er een ‘voortuinwedstrijd’.
Gedurende de projectperiode werd een inspiratieavond, consultatiemoment met een tuinarchitect, werksessies en een groepsaankoop voorzien. De studenten Landschaps- en tuinarchitectuur van de HoGent dachten ook enkele leuke ontwerpen en ideeën uit op maat van de straat.
Het project werd mede mogelijk gemaakt door cofinanciering uit Platteland Plus, bestaande uit middelen van Vlaanderen en provincie Antwerpen.