Behaag Natuurlijk - Actie in 2021 geannuleerd

Actie Behaag Natuurlijk 2021 geannuleerd

Behaag Natuurlijk wordt georganiseerd door Natuurpunt-werkgroep 'Behaag ... Natuurlijk'. De coördinatoren lieten weten na 28 jaar de fakkel te willen doorgeven. De lokale Natuurpuntafdelingen werden gevraagd de actie over te nemen. Dat is binnen onze huidige lokale Natuurpuntgroep niet mogelijk. Wij hopen dat dit op termijn wel mogelijk zal zijn.

Het gemeentelijk subsidiereglement voor aanleg en onderhoud van streekeigen groen kan nog steeds worden toegepast.

Subsidiereglement aanleg en onderhoud inheems groen