Geveltuintjes

Wat is het?

In een dichtbebouwde straat is groen niet vanzelfsprekend. Groen kan het straatbeeld echt mooier maken en de leefomgeving aangenamer. Bij gebrek aan een voortuin kan je wel een tegel- of geveltuintje aanleggen. Gevelgroen brengt rust, zorgt voor geluidsisolatie en een goede thermische isolatie van de woning. Je huis blijft langer koel in de zomer. Bij slagregen blijft de gevel droog. De gevel krijgt een langere levensduur en je creëert nestgelegenheid voor vogels. Er komen vlinders en nuttige insecten op af en de lucht wordt beter gezuiverd. Wanneer je één of meerdere stoeptegels tegen de huisgevel wegneemt, kan je de vrijgekomen ruimte beplanten met klimplanten.

Omdat de tuintjes op openbaar domein staan, moet je eerst toelating vragen aan het schepencollege. De toelating voor de aanleg van een tegeltuin heeft altijd een tijdelijk karakter. In geval van openbaar nut kan de gemeente altijd vragen de tegeltuin te verwijderen, zonder recht op schadevergoeding.

Heb je wel een voortuin, danheb je geen toelating nodig, je kan ogenblikkelijk aan de slag om een tegeltuin aan te leggen om zo je woning letterlijk op te fleuren.

Voor wie is het?

Iedereen die een geveltuin of tegeltuin wil aanleggen.

Je moet wel  rekening houden met een aantal regels:

 • De aanvrager neemt zelf de tegel(s) weg en houdt deze bij.
 • De begroeiing beperkt zich tot het eigen gevelvlak, tenzij het akkoord van de eigenaar van het naastliggend onroerend goed bij de aanvraag is gevoegd.
 • De woning moet steeds toegankelijk blijven.
 • De aanvrager staat in voor de aanleg van het tegeltuintje. Er worden planten geplaatst, die een bijdrage leveren aan een groen straatbeeld. Planten met doornen, stekels of giftige planten zijn echter niet toegestaan.
 • Klimplanten mogen geen hindernis vormen voor dakgoten, kabels, verlichting en verkeersborden.
 • Wanneer de vergunningsaanvrager afziet van het verder gebruik van het tuintje, moet hij het college van burgemeester en schepenen hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.
 • Het aangelegd tegeltuintje mag geen hinder vormen voor het gebruik en onderhoud van het voetpad.

Wat moet je meebrengen?

Het volledig ingevulde "aanvraagformulier geveltuin of tegeltuin" met de gevraagde bijlagen.

Wat kost het?

De vergunning wordt gratis afgeleverd.

Wat zijn de stappen?

 • Je vult het aanvraagformulier volledig in en voegt de gevraagde bijlagen toe. Het formulier kan je verkrijgen bij de dienst Omgeving of je kan het hier zelf downloaden.
 • Je bezorgt, minimaal 4 weken voor de geplande aanleg, het formulier met bijlagen aan de dienst Omgeving.
 • De dienst Omgeving zal je aanvraag nakijken op correctheid en volledigheid. Eventueel zal de dienst Omgeving ter plaatse de aanvraag onderzoeken. De dienst Omgeving verleent advies en legt jouw aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Het college van burgemeester en schepenen beslist over het al dan niet vergunnen.
 • De dienst Omgeving brengt je op de hoogte van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Na het ontvangen van de toelating mag je de geveltuin of tegeltuin aanleggen.

Kiezen van de geschikte plaats en plant

 • Zorg dat er neerslag bij de plant geraakt.
 • Is het een schaduwrijke plaats, kies dan voor een soort dat dit waardeert en omgekeerd.
 • Meng voldoende compost in het plantvak en vul dit jaarlijks aan.
 • Planten hechten zich op verschillende manieren aan gevels: zelfhechtend, slingerplanten (winders) en steunklimmers.
 • Heeft je plant klimhulpen nodig, kies voor kwaliteitsvolle klimhulpen uit bv. inox die voldoende laag opgehangen worden en zich in alle richtingen vertakken.
 • Kies geen plant die hoger groeit dan je gevel.
 • Onthoud dat er meer soorten zijn dan klimop. Wat dacht je van Clematis, Klimhortensia, Winterjasmijn, Blauweregen, Trompetbloem... In je tuincentra kunnen ze je goed adviseren.

Klimphulp