Handhaving milieu

Algemeen gesteld mag niemand de normale burenhinder overschrijden of zijn omgeving schade berokkenen. We moeten eveneens zorg dragen voor de natuur om ons heen. Vanuit dit principe werd er heel wat wetgeving uitgeschreven.

Bedrijven die een omgevingsvergunning of een vroegere milieuvergunning hebben moeten zich houden aan de regelgeving omschreven in Vlarem. Bedrijven zijn ingedeeld in drie mogelijke klassen.

  • Bedrijven van de klasse 1 vallen onder het toezicht van de milieuinspectie.
  • Bedrijven van klasse 2 en 3 vallen onder toezicht van de gemeentelijke toezichthouders.

Het uitgangspunt van de milieureglementering is om overlast en hinder van het bedrijf aan de omgeving te vermijden. De exploitant moet al de nodige maatregelen hiervoor nemen.

Indien er overlast is neem je best contact op met de gemeente hiervoor. Zij zullen je melding onderzoeken en de nodige acties uitvoeren. Je wordt hiervan op de hoogte gehouden.

  • Bij een klasse 1 bedrijf zal de milieuinspectie ingelicht worden en zorgen zij voor de verdere opvolging.
  • Bij een klasse 2 en 3 bedrijf zal nagekeken worden of er een milieuinbreuk of -misdrijf is. Indien dit zo is, zullen er gepaste maatregelen genomen worden.

Als het een dringende melding betreft buiten de kantooruren kan/moet je de politie contacteren op het nummer 101.

Bedrijven die geen omgevingsvergunning nodig hebben vallen nog steeds onder de regelgeving 'Milieuvoorwaarden voor niet ingedeelde inrichtingen' uit Vlarem II. Hier is de gemeente ook toezichthouder.