Meldingsplicht vogelschrikkanon

Het gebruik van vogelschrikkanonnen en gelijkaardige toestellen is verboden zonder voorafgaande, schriftelijke machtiging van de burgemeester.

Ze mogen alleen ingezet worden als er geen alternatief meer mogelijk is, op minimum 50 meter van de openbare weg en 100 meter van bewoonde huizen. Er mogen maximum 6 knallen per uur plaatsvinden en het moet stil zijn na zonsondergang tot zonsopgang.

Dit om onnodig gebruik en lawaaioverlast te vermijden.

Er zijn talrijke alternatieven op de markt die mits afwisselend gebruik ook vogels verjagen zoals netten, geluiden van roofvogels, ballonnen, mechanische vogelverschrikkers, enz.