Geluidshinder luchthaven Antwerpen

Wanneer een overvliegend vliegtuig te veel lawaaioverlast veroorzaakt, kun je dat melden. Je klacht wordt dan opgenomen in het klachtenregister van de luchthaven van Deurne. Binnen de 45 dagen mag je een antwoord verwachten. De gemeente heeft inzage in de klachten van haar inwoners.

De luchthavencommissie, waar ook een afvaardiging van het gemeentebestuur inzit, bespreekt tweemaal per jaar deze klachten en tracht hiervoor een oplossing te vinden.

Lawaaioverlast melden

Je kan dit melden via het e-loket van de luchthaven.

Je kan ook schriftelijk lawaaioverlast melden bij de luchthaven zelf:

  • Luchthaven Antwerpen

Klachtenbehandelaar
Luchthavenlei z/n
2100 Antwerpen
info@luchthavenantwerpen.be