Honden

Hondenpaspoort en registratiebewijs voor een hond

Al de info over het registreren van honden vind je hier.

 

Wat zegt het politiereglement over honden

  • Het is verboden een hond op te hitsen.
  • Het is de eigenaar of begeleider van een hond verboden het dier op de openbare plaats te laten lopen zonder dat het dier is aangelijnd.
  • Het is de eigenaar of begeleider van een hond evenmin toegelaten het dier toe te vertrouwen aan een persoon die het dier niet meester is of niet sterk genoeg is om het dier onder controle te houden.
  • Het is verboden zich met een hond, zelfs aan de lijn, te begeven op plaatsen aangeduid door een rond bord met rode rand en witte achtergrond waarop in zwarte kleur het profiel van een hond staat. Uitgezonderd honden die personen met een beperking begeleiden en politiehonden.
  • De eigenaar of begeleider van de hond is verplicht om hondenpoep te verwijderen door ze te deponeren in een afvalbakje langs de straat.
  • De begeleider van de hond is verplicht voldoende zakjes voor het verwijderen van de uitwerpselen van de hond in bezit te hebben. De zakjes dienen op het eerste verzoek van de toezichthoudende ambtenaren te worden getoond.

Wie zich hier niet aan houdt, riskeert een boete.