Vossen

Slimmer dan de vos

Vossen zijn na een lange periode van bijna afwezigheid in Vlaanderen helemaal terug van weggeweest. Door de relatief grote oppervlakte van hun territoria en dankzij hun van nature groot aanpassingsvermogen, laten vossen zich regelmatig opmerken in de buurt van de mens.
Ze eten wat het gemakkelijkst te vinden of te vangen is. Op het menu van de vos staan kleine zoogdieren en wilde vogels, regenwormen, insecten, aas en afval. Daarnaast durft hij ook wel eens pluimvee te roven uit een minder goed afgesloten kippenren.
Deze slachtpartijen leiden er toe dat de vos op weinig sympathie kan rekenen.
Intensieve bejaging biedt geen oplossing. Als de vossenpopulatie afneemt, neemt de voortplanting toe. Meer jongen worden geboren die op hun beurt meer kans hebben om te overleven.

Hou je kippenren vosvrij

De meest eenvoudige oplossingen zijn vaak het meest doeltreffend:

  • Vossen zijn overwegend nachtdieren, je kippen ’s nachts onderbrengen in een afgesloten nachthok kan veel schade voorkomen. Tegenwoordig bestaan er deurtjes die automatisch sluiten wanneer het donker wordt.
  • Span een net boven je kippenren.
  • Een omheining moet minimum 1,3 m hoog zijn. De maasgrootte mag maximum 3 tot 4 cm zijn. Bevestig de draad aan de buitenzijde van de palen en span de draad strak aan. Plooi de bovenste 40 cm van de draad naar buiten om onder een hoek van 30° of bevestig een of enkele elektrische schrikdraden aan de buitenkant. Leg rondom de buitenzijde van de omheining een rij tegels, betonplaten, planken of gaas van 40 cm breed of graaf de draad 50 cm diep in.