Omgevingsvergunning voor bedrijven

Vanaf 1 januari 2018 werden in heel Vlaanderen milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen geïntegreerd in de omgevingsvergunning. De begrippen ‘milieuvergunning’, ‘verkavelingsvergunning en ‘stedenbouwkundige vergunning’ zijn niet meer in gebruik. We spreken alleen nog over een ‘omgevingsvergunning’ en een ‘aanvraag tot omgevingsvergunning’.

Wanneer heb ik een omgevingsgunning nodig?

Bedrijven die een exploitatie willen starten in Vlaanderen, moeten nagaan of een omgevingsvergunning vereist is (of dat ze enkel melding moeten maken van hun activiteiten).

Afhankelijk van de aard en belangrijkheid van de mogelijke milieueffecten van uw activiteiten, kan je bedrijf in de volgende drie klassen worden ondergebracht:

  • Klasse 1 (de meest hinderlijke of risicovolle activiteit, hier is een vergunning vereist)
  • Klasse 2 (minder hinderlijk of risicovol, maar een vergunning is nog steeds vereist)
  • Klasse 3 (de minst hinderlijke of risicovolle activiteit, hier hebt u enkel een meldingsplicht)

Deze rangschikking gebeurt op basis van de indelingslijst uit het VLAREM.

Een bedrijf moet zelf nagaan welke klasse vergunning van toepassing is.

Volgende factoren spelen hierbij een rol:

  • grootte van de opslag
  • vermogen van de machines
  • gebruik van gevaarlijke producten of grondstoffen

Wij adviseren om eerst de Vlaremwegwijzer in te vullen zodat de klasse van het bedrijf bekend is.