Milieu- en natuurverenigingen

Wat is het?

Met deze subsidie tracht het gemeentebestuur bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de werking van milieuverenigingen. De beoordeling gebeurt op basis van zowel kwantitatieve als kwalitatieve criteria.

Meer informatie over de verdeling en criteria vind je het subsidiereglement: ‘Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van milieuverenigingen’.

Voor wie is het?

Alle milieuverenigingen die erkend zijn door de gemeente en die voldoen aan een aantal voorwaarden.
Deze voorwaarden staan nauwkeurig omschreven in het subsidiereglement: ‘Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van milieuverenigingen’.

Wat moet je meebrengen?

Volledig ingevuld aanvraagformulier met gevraagde bijlagen.

Wat zijn de stappen?

 • De gemeente Boechout verstuurt jaarlijks (tussen 1 en 31 maart, per post of per e-mail) een aanvraagformulier naar alle erkende milieuverenigingen.
 • Heeft je vereniging het formulier niet ontvangen, dan kan je dit alsnog aanvragen bij de milieudienst of  hier downloaden.
 • Je vult het aanvraagformulier volledig in en voegt de gevraagde bijlagen toe.
 • Je bezorgt de subsidieaanvraag voor het vorige werkjaar ten laatste op 1 mei aan de milieudienst.
 • De milieudienst zal de aanvraag nakijken op correctheid en volledigheid. Tot 1 oktober kunnen bijkomende informatie en bewijsstukken door de milieudienst worden opgevraagd.
 • De milieudienst bepaalt op objectieve wijze de verdeling van de subsidie.
 • De milieudienst legt de verdeling van de subsidie met de ontvangen aanvragen en bijlagen voor aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Het college van burgemeester en schepenen keurt de verdeling van de subsidies goed.
 • Wanneer de subsidie niet wordt toegekend , zal het college van burgemeester en schepenen zijn beslissing motiveren.
 • De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 15 november van het betrokken jaar.
 • De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren vóór 31 december van het betrokken jaar.