Wat is het?

Om de eigenheid van het landelijk gebied te behouden, verleent de gemeente Boechout een subsidie voor de aanplant en het onderhoud van inheems groen en veedrinkpoelen. Dit plantgoed heeft een grote natuurwaarde, de biodiversiteit neemt toe.

Wat is inheems groen?

Dit zijn plantensoorten die van nature voorkomen in onze streek. Ze zijn perfect aangepast aan de lokale groeiomstandigheden.

Inheems groen heeft vele voordelen:

 • Het heeft weinig zorg nodig en is bestand tegen ons klimaat (vocht, vorst).
 • Het is voor vele dieren waardevol als bron van voedsel en nestgelegenheid. De biodiversiteit neemt dus toe.

Welk groen komt in aanmerking voor subsidie?

 • Hagen en heggen: Lijnvormige aanplantingen van houtige, streekeigen gewassen die door periodieke snoei in vorm gehouden worden: de snoei kan gaan van zeer frequent (haag) tot minimaal (heg).
 • Houtkanten en houtwallen: Lijnvormige aanplantingen van streekeigen bomen en struiken die vroeger door periodiek kappen geëxploiteerd werden: de aangeplante soorten bezitten de eigenschap om nieuwe loten te vormen. Een houtwal is een houtkant op een verhoogd stuk grond. Eventueel is er een combinatie met een heg of een bomenrij.
 • Bomenrijen: Lijnvormige aanplant van bomen van een zelfde streekeigen boomsoort, die meestal in een rechte lijn geplaatst zijn. Ook knotbomen vallen onder dit begrip.
 • Hoogstamboomgaarden: Verzameling fruitbomen (min. 2m) aangeplant in een recht of willekeurig verband.
 • Veedrinkpoelen: Natuurlijke of kunstmatige aangelegde vijver in een weide, met als functie te voorzien in drinkwater voor het vee en ook de voortplanting van de amfibieën te verzekeren.

De subsidie voor het onderhoud bedraagt € 7,5 per knotboom en € 5 per m² voor een veedrinkpoel.

De subsidie voor de aanplant of de aanleg bedraagt € 0,5 per plant voor hagen, heggen, houtkanten en –wallen, € 10 voor een hoogstamboom, € 2,5 voor niet bewortelde poten en € 5 per m² voor een veedrinkpoel.

Wat moet je meebrengen?

Een volledig ingevuld aanvraagformulier met gevraagde bijlagen.

Wat zijn de stappen?

 • Je vult het aanvraagformulier volledig in en voegt de gevraagde bijlagen toe. Je kan het formulier ophalen op de dienst omgeving of hier downloaden.
 • Het volledig ingevulde formulier (met gevraagde bijlagen) bezorg je vóór 30 september aan de dienst omgeving: je geeft het af tegen ontvangstbewijs of je stuurt het via e-mail of post.
 • De dienst omgeving controleert of het aanvraagformulier volledig en correct ingevuld is en of de gevraagde bijlagen in orde zijn.
 • Een ambtenaar van de dienst omgeving controleert ter plaatse of de werken conform de aanvraag zijn.
 • Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning en het bedrag van de subsidies. De dienst omgeving deelt de beslissing van het college mee aan de aanvrager.
 • Het gemeentebestuur betaalt de subsidie uit.