Zwaluwenkolonies

Boerenzwaluw

Wat is het?

De subsidie voor het behoud van zwaluwkolonies is een toelage die wordt uitgekeerd door het gemeentebestuur van Boechout voor het in stand houden van nestgelegenheden voor huis- en boerenzwaluwen.

Voor wie is het?

De subsidie kan worden aangevraagd door de gebruiker van een gebouw, op het grondgebied van Boechout, waarin zich de kolonie bevindt.

Wat moet je meebrengen?

Een volledig ingevuld aanvraagformulier 'Subsidie voor het behoud van zwaluwkolonies' met de gevraagde bijlagen.

Wat zijn de stappen?

  • Je vult het aanvraagformulier volledig in en voegt eventueel ook gevraagde bijlagen toe. Je kan het formulier ophalen op de dienst omgeving of hier downloaden.
  • Het volledig ingevulde formulier (met bijlagen) bezorg je tussen 1 mei en 15 juni aan de dienst omgeving.
  • De dienst omgeving controleert of het aanvraagformulier volledig en correct ingevuld is en of de eventuele bijlagen in orde zijn.
  • Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de subsidies. De dienst omgeving deelt de beslissing van het college mee aan de aanvrager.
  • Vooraleer over te gaan tot de uitbetaling van de subsidie zal een gemachtigd ambtenaar ter plaatse nagaan of er aan de voorwaarden van het subsidiereglement is voldaan.
  • De gemachtigd ambtenaar rapporteert zijn bevindingen aan het college van burgemeester en schepenen, waarbij het bedrag van de subsidie wordt bepaald.
  • Het gemeentebestuur betaalt de subsidie uit op basis van de rapportage.

 

Formulieren

Reglement

Boerenzwaluw