Atlas van niet-bevaarbare waterlopen

De onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen worden beheerd door verschillende instanties. Wie de waterloop beheert, hangt af van de categorie van de waterloop.

U kunt de categorie en de beheerder van een waterloop in Vlaanderen zelf opzoeken via de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA). Die ligt ter inzage op de dienst omgeving. Je kan ze ook bekijken op het geoloket van de provincie Antwerpen.