Grondwaterwinning en bemaling bij bouwwerken

Om het grondwater zo goed mogelijk te beschermen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen voor je zelf grondwater mag winnen.

Op de website van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) vind je al de nodige informatie. Lees er zeker de richtlijnen voor eigen waterwinners.

Grondwater voor eigen gebruik

Wil je grondwater gebruiken om te drinken, koken, douchen of baden? Dan moet je laten controleren of het water geschikt is als drinkwater.

Wie geen toegang heeft tot het leidingwater in Vlaanderen, kan jaarlijks een gratis wateranalyse aanvragen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De VMM bezorgt de analyses aan het Agentschap Zorg en Gezondheid dat de aanvrager informeert. Vraag hier de gratis controle van je putwater aan.

Kan je wel aansluiten? Dan is het beter om leidingwater als drinkwater te gebruiken. Wil je toch liever eigen grondwater gebruiken? Neem dan contact op met een erkend privélabo.

Indien je een put uitbaat met een verbruik van meer dan 500 m³ op jaarbasis, dan moet je dat melden op de dienst Omgeving. Grondwaterwinningen van minder dan 500 m³ per jaar of grondwaterwinningen uitgerust met een handpomp en voor huishoudelijk gebruik moet je niet melden.

Bemaling bij bouwwerken = omgevingsvergunning aanvragen

Op vrijwel elke bouwwerf is een tijdelijke bemaling noodzakelijk. Door het grondwaterpeil kunstmatig te verlagen of het overtollig water over te pompen, is het mogelijk de bouwwerken in droge omstandigheden uit te voeren. Deze bemaling moet je aanvragen met een omgevingsvergunning.

Waar blijf je met het opgepompte water? Veel te vlug wordt ervoor gekozen de drainage naar de riolering af te leiden. Dit heeft niet alleen een negatieve invloed op de plaatselijke waterhuishouding, bovendien is het in veel gevallen zelfs illegaal. Infiltreren ter plaatse is veel beter. Richtlijnen over wat te doen met het bemalingswater vind je onderaan deze pagina.

Pomp je 10m³/u op of meer, dan moet je dat ook melden bij Aquafin.

Meld altijd per mail aan de dienst omgeving wanneer de pompwerken beginnen en eindigen.

Hergebruik opgepompte water

Bij droogte moet een citern met aftapkraantje aangelegd worden zodat de buurt vrij water kan aftappen. Onderaan deze pagina staat een affiche die de aannemer vrij kan gebruiken om het aftappunt aan te duiden. Dezer maatregel staat vermeld bij de bijzondere voorwaarden in de omevingsvergunning.