Autodelen, iets voor jou ?

Autodelen zorgt voor een duurzamere maatschappij waarin autogebruik belangrijker wordt dan autobezit. Waarin iedereen mobiel is en waarin iedereen die al eens een auto nodig heeft er één kan gebruiken. Dit deelaspect speelt mee in op diverse beleidsterreinen zoals, mobiliteit, milieu, toegankelijkheid,…

Wat zijn de verschillende manieren van autodelen ?

Autodelen door autodeelaanbieders

  • Een bedrijf stelt zijn wagenpark ter beschikking van zijn abonnees.

De gebruiker betaalt aan de organisatie voor het gebruik van een wagen. De wagens staan verspreid over verschillende standplaatsen in de omgeving. Alle wagens zijn toegankelijk voor de abonnees indien ze niet gereserveerd zijn door iemand anders. De kosten worden bepaald door het gebruik (tijd en kilometers) van de wagens. De autodeel-aanbieder staat in voor het onderhoud, verzekering, administratie … De meest gekende aanbieder is bv. Cambio.

In Boechout vind je twee elektrische deelauto's van Partago: een op het Jef Van Hoofplein en een bij het Populierenhof (Dr. Theo Tutsstraat 20), aan de ingang van het George van Raemdonckpark. Wil je hiervan gebruikmaken? Kijk hier voor het stappenplan.

Wil je graag een elektrische deelauto van Partago in jouw buurt? Surf naar http://deelauto.coop en geef een nieuwe locatie door. Je kan ook meedoen met een locatie die eerder al werd voorgesteld. Is er in jouw buurt voldoende vraag? Dan start Partago misschien wel met een elektrische deelauto.

Alle informatie vind je op de website van Partago.

  • Een bedrijf stelt een online platform ter beschikking waarop eigenaars hun wagen kunnen registreren.

Iedereen die zich vervolgens aanmeldt als gebruiker, kan elke wagen op het platform huren tegen een vergoeding (kilometerprijs en/ of uurprijs) die meestal bepaald wordt door de eigenaar. Het autodeel bedrijf fungeert als tussenpersoon tussen autobezitters en -gebruikers, geeft een vergoeding aan de autobezitter bij gebruik van zijn of haar wagen, biedt een reservatiesysteem en zorgt voor een correcte juridische en verzekeringstechnische omkadering. Dit autodeelsysteem wordt in de praktijk ook peer- to-peer autodelen genoemd.

Particulier autodelen (delen met je buren)

Bij particulier autodelen worden één of meerdere private wagens door verschillende buurtbewoners gebruikt, meestal in een kleinschalig en gesloten systeem.

Een belangrijk kenmerk is het kostendelend principe, de eigenaar maakt geen winst maar krijgt een reële kostprijs van de wagen per gedeelde kilometer. Hier gaat het wel over een zelforganisatie waar een eigenaar of autodeelgroep zelf hun afspraken en regels bepalen.

Je kan een wagen lenen van een eigenaar maar er kan ook in groep een auto worden aangekocht via mede-eigendom.

 

Extra informatie autodelen