Bewegwijzering

Wat is het?

Om je handelszaak/bedrijf makkelijk vindbaar te maken binnen de gemeente kan je een bewegwijzering aanvragen op gemeentewegen.

Voor een wegwijzer op de gewestweg N10 (Provinciesteenweg) moet je rechtstreeks een verzoek richten aan Agentschap Wegen en Verkeer (District Puurs – Rijksweg 26, 2870 Puurs). Zij leveren de vergunningen af voor het plaatsen van wegwijzers op de gewestwegen.

De bewegwijzering dient te voldoen aan de gestelde voorwaarden, voor de plaatsing en afmetingen van bewegwijzering.
De algemene voorwaarden zijn na te lezen in: De wegcode-wetteksten, met name artikel 12.9.1. “Verkeersborden F29, F31, F33a, F33b en F33c. Wegwijzers” en 12.9.2. “Verkeersborden F34a, F35 en F37. Wegwijzers.”

De bijkomende voorwaarden voor onze gemeente zijn na te lezen in: het gemeentelijke politiereglement, met name artikel 84

Voor wie is het?

Industrieparken, de commerciële centra en de alleenstaande bedrijven gelegen buiten de bebouwde kom, alle van minder belang en de alleen staande bedrijven gelegen in de bebouwde kom kunnen bewegwijzerd worden met het bord F34a op voorwaarde dat:

 • de signalisatie noodzakelijk is om de meest geschikte reisroute aan te duiden;

Alleenstaande bedrijven buiten de bebouwde kom, belangrijke industrieparken en commerciële centra kunnen met het bord F33a bewegwijzerd worden op voorwaarde dat:

 • ze veel verkeer met zich meebrengen;
 • de bewegwijzering noodzakelijk is om de meest geschikte reisroute aan te duiden;

Overnachtingsgelegenheden kunnen met een bord F37 bewegwijzerd worden.

Restaurants kunnen met het bord F37 bewegwijzerd worden op voorwaarde dat ze buiten de bebouwde kom gelegen zijn.

Wat moet je meebrengen / bezorgen / meesturen?

Volledig ingevuld "aanvraagformulier bewegwijzering" met gevraagde bijlagen.
Dit kan via het analoge formulier dat je hieronder kan downloaden of via het e-formulier (e-loket)

Wat kost het?

De gemeente staat in voor de aankoop, levering en plaatsing van de bewegwijzering.
Het te betalen bedrag per bord is vastgelegd in “Retributie op het uitvoeren van werken ten last van derden”.

Wat zijn de stappen?

 • Je kiest voor het analoge aanvraagformulier of voor  het e-formulier:
  • Analoge formulier: Je vult het analoge aanvraagformulier volledig in en voegt de gevraagde bijlagen toe. Het analoge formulier kan je verkrijgen bij de dienst openbare werken en mobiliteit of kan je hieronder zelf downloaden.
   Je bezorgt het ingevulde aanvraagformulier (met bijlagen) aan de dienst openbare werken en mobiliteit, met de vermelding “Ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen”.
  • E-formulier: Je opent het e-formulier, je vult het in, je upload de gevraagde bijlage(n) en je dient het in, allemaal volledig digitaal.
 • De dienst openbare werken en mobiliteit zal jou aanvraag nakijken op correctheid, volledigheid en wettelijkheid op basis van de geldende regelgeving.
 • De dienst openbare werken en mobiliteit verleent advies en legt jouw aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen
 • Het college van burgemeester en schepenen beslist over het al dan niet goedkeuren van je aanvraag.
 • De dienst openbare werken en mobiliteit brengt je op de hoogte van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
 • Bij goedkeuring ontvang je een betalingsverzoek van onze dienst financiën.
 • Zodra de dienst financiën de betaling heeft ontvangen wordt de opdracht tot aankoop en plaatsen van de wegwijzers gegeven aan de uitvoerende dienst.

 

Formulieren

Reglementen