Fietsstraten

 

 

Wat is een fietsstraat ?

Een fietsstraat is een straat met gemengd verkeer in een autoluw gebied die door veel fietsers wordt gebruikt of waar veel fietsers kunnen rijden en onderdeel uitmaakt van een fietsroutenetwerk. Een fietsstraat biedt een aangename fietsroute in een verkeersluwe omgeving.

Door de specifieke bebording en vormgeving zijn fietsstraten herkenbaar voor alle weggebruikers. Bij de inrichting staan een goed fietsklimaat, zo min mogelijk hinderlijke ontmoetingen en een fietsvriendelijke en leesbare weginrichting centraal.

Een fietsstraat wordt op zijn minst aangeduid met verkeersbord F111 aan het begin van de fietsstraat en F113 aan het einde van de fietsstraat.

Wat zijn de verkeersregels in een fietsstraat?

 • De maximumsnelheid in een fietsstraat is 30 km/u voor alle weggebruikers.
 • In een fietsstraat is het verboden om fietsers in te halen: alle gemotoriseerde voertuigen blijven altijd achter de fietsers. Ook als er weinig fietsers zijn of als er voldoende ruimte is om fietsers met voldoende afstand in te halen.
 • Enkel prioritaire voertuigen (met sirene en zwaailicht) mogen fietsers inhalen.
 • Een speedpedelec hoort tot de categorie bromfietsen. Maar in fietsstraten wordt de speedpedelec beschouwd als fiets en mag hij andere fietsers inhalen aan een max. snelheid van 30 km/u.
 • Fietsers gebruiken de volledige breedte van (hun deel) van de rijbaan.
 • In een eenrichtingsstraat gebruiken fietsers de volledige breedte van de rijbaan.
 • In tweerichtingsstraten gebruiken fietsers de rechterhelft van de rijbaan.
 • Fietsers mogen auto’s links inhalen.
 • Als auto’s stilstaan mogen fietsers de auto’s ook langs rechts voorbijrijden.

Wat is een fietszone?

Een fietszone kan worden toegepast voor een gebied waar verschillende fietsstraten met elkaar verknopen om extra te benadrukken dat de fiets prioriteit heeft. In feite is het een netwerk van aaneengesloten fietsstraten.

Net als in een fietsstraat staan een goed fietsklimaat, zo min mogelijk hinderlijke ontmoetingen en een fietsvriendelijke en leesbare weginrichting centraal.

Het belangrijkste verschil met een zone-30 is het inhaalverbod dat als extra maatregel wordt toegevoegd. Motorvoertuigen zijn nog wel toegelaten in een fietszone (net zoals dat geldt in een fietsstraat), maar fietsers bepalen het tempo.

Het begin van een fietszone wordt aangegeven door het bord F111 waaraan een zonale geldigheid is gegeven. Voor het einde van een fietszone wordt gebruik gemaakt van het een ‘einde zonebord’ met de afbeelding van F111 in grijswaarden.

Fietsstraten in Boechout

 • Vinkenstraat
 • Toeffelhoek
 • Lazerijstraat
 • Groenstraat
 • Stoofstraat
 • Victor Heylenlei
 • Sint-Bavoplein achter de kerk

Fietszones in Boechout

Fietszone 1: 

 • Heuvelstraat tussen de Molenlei en de Lange Kroonstraat
 • Lange Kroonstraat tussen de Heuvelstraat en de Appelkantstraat
 • het O.-L.-Vrouweplein
 • Van Colenstraat
 • Dr. Theo Tutsstraat
 • Jan Frans Willemsstraat

Fietszone 2:

 • Konijnenbergstraat tussen Jef Van Hoofplein en de Steenen Molen
 • Jef Van Hoofplein van de bib tot de Vredeborgstraat
 • Vredeborgstraat

Fietszone 3: (vanaf september 2022)

 • (korte) Vremdesesteenweg
 • Ten Halve