Laadpalen voor elektrische wagens

Het Lokaal Laadplan van de Vlaamse overheid bereidt steden en gemeenten voor op de ontwikkeling van een uitrolplan voor laadpalen. Op 4 juni 2021 keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEPK) definitief goed. Het LEPK voorziet onder meer als concrete doelstelling dat tegen 2030 de lokale besturen 66.000 publiek toegankelijke laadpunten (1 per 100 inwoners) krijgen.

Boechout volgt de beslissingen van de Vlaamse overheid op de voet op. Intussen proberen we in te spelen op de noden van Boechoutenaren. Er wordt hard gewerkt aan een beleidsvisie rond elektrisch rijden zodat iedereen in de toekomst de mogelijkheid heeft om in de nabijheid van zijn woning de wagen op te laden.

Laadpalen in onze gemeente

In Boechout kunnen bestuurders van een elektrische wagen terecht op volgende locaties: 

  • Dorpsplaats 18 (Kerkweg) in Vremde
  • Jef van Hoofplein 20 in Boechout (4 oplaadpunten)
  • Zilverenhoek 3 in Boechout
  • Kardinaal Sterckxstraat 38 in Boechout
  • Roodborststraat 14 in Boechout
  • Dr. Theo Tutsstraat 20 in Boechout

Meer informatie over de locatie van laadpalen staat op https://mow.vlaanderen.be/laadpalen of je kan een van de laadpaal-apps downloaden.

Publieke laadpaal aanvragen bij Fluvius

In bepaalde gevallen kan je zelf kosteloos een publieke laadpaal in je woonomgeving aanvragen bij Fluvius. De voorwaarden zijn: 

  • Je bent een particulier die een elektrische wagen (dus geen hybride) heeft gekocht, besteld of in gebruik heeft (bv. leasingwagen).
  • Je hebt thuis geen oprit of garage.
  • Er is binnen een straal van 500 meter van je woning geen publiek toegankelijk oplaadpunt (gepland).

Aanvragen doe je digitaal via de website van Fluvius.