Mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan is cruciaal voor de uitbouw van een duurzaam gemeentelijk mobiliteitsbeleid. In het
mobiliteitsplan wordt beschreven hoe het beleid de groeiende mobiliteitsbehoefte van de inwoners in goede
banen wil leiden. Boechout dient bereikbaar te zijn, maar daarnaast is het ook belangrijk om er aangenaam
te wonen, te werken en te verblijven. Boechout kiest resoluut voor duurzame mobiliteitsoplossingen. Een
duurzaam mobiliteitsbeleid is geen anti-autobeleid maar een beleid dat vertrekt vanuit het STOP-principe:
voorrang voor voetgangers (stappers), fietsers (trappers) en collectief vervoer (openbaar vervoer). Pas
daarna komt de auto (privévervoer).

Gemeenten die hun mobiliteitsbeleid vanuit dit uitgangspunt opbouwen, worden leefbaarder, veiliger en
bereikbaarder.

Het geactualiseerde mobiliteitsplan werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 28 mei 2018.
Een goedgekeurd mobiliteitsplan mag echter niet gezien worden als een eindpunt. Het is een startpunt
waarin de klemtonen liggen op de realisatie van de actiepunten om zo te komen tot een kwaliteitsvol en
duurzaam mobiliteits- en verkeersbeleid. De gemeente dient het initiatief te nemen in de uitwerking van het
beleid.