Parkeerbeleid centrum Boechout

Waar geldt een blauwe zone?

Er geldt een blauwe zone met beperkte parkeertijd op volgende plekken in de gemeente:

 • in de winkelzone aan het station
 • voor het woonproject Midden
 • op de parking rond het gemeentehuis
 • achter de bibliotheek
 • over de kerk op het Sint-Bavoplein

Waarom werd ze ingesteld?

 • De winkelstraat is dicht bij het station gelegen en veel pendelaars parkeerden hun auto een hele dag in de straat, waar parkeren tot maximaal twee uur beperkt is. Nochtans is er een grote parking achter het station, waar je onbeperkt kan parkeren. Eén parkeerplaats in de winkelzone kan dagelijks door een tiental klanten gebruikt worden, in plaats van door één langparkeerder. Het voordeel voor de middenstand is duidelijk.
 • De parkeerplaatsen rond het gemeentehuis in de Heuvelstraat werden vaak gebruikt door mensen die niet op het gemeentehuis moesten zijn. Hierdoor waren er vaak onvoldoende plaatsen beschikbaar voor burgers die de gemeentelijke diensten wilden raadplegen. Minder mobiele mensen konden soms niet dicht bij het gemeentehuis parkeren.
 • Voor het woonproject Midden in de Molenlei waar zich het nieuwe politiekantoor, de crèche en een grote commerciële ruimte bevinden, werden de vijf parkeerplaatsen voor de commerciële ruimte en het pleintje aan de overzijde voor de stationsparking ingericht als blauwe zone.

Parkeerschijf tussen 9 en 18 uur

Als basis van de parkeerregeling 'beperkte parkeertijd' wordt aangenomen dat de parkeerschijf moet geplaatst worden van maandag tot en met zaterdag, tussen 9 en 18 uur. Een opschrift op de zone borden kan afwijkingen opleggen.

Niet naleven betekent retributie

Het controleren van het naleven van de blauwe zone valt niet meer onder het takenpakket van de lokale politie. Het gemeentebestuur heeft daarom beslist om een beroep te doen op een externe parkeerfirma, Parkeerbeheer Indigo. Dat bedrijf zal op regelmatige basis de blauwe zones controleren en retributies uitschrijven. De 25 euro aan retributie gaat niet naar de gemeente, maar naar Parkeerbeheer Indigo. Zo blijft de gemeente gespaard van extra personeelskosten, extra administratie enzovoort.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Wanneer telt de reglementering van de blauwe zone ?

Van maandag tot en met zaterdag - van 9.00 uur tot 18.00 uur mag je maximaal 2 uur parkeren.
Tenzij anders vermeld op een onderbord.

Het is 10.06 uur, hoe dien ik mijn parkeerschijf in te stellen ?

Je mag bij het instellen van je parkeerschijf steeds afronden naar het volgende half uur of uur.
Bijvoorbeeld:
Aankomstuur 10.06 uur, schijf 10.30 uur
Aankomstuur 10.32 uur, schijf 11.00 uur

Ik denk dat ik onterecht een parkeerretributie heb gekregen. Wat moet ik doen?

Je neemt hiervoor rechtstreeks contact op met Parkeerbeheer Indigo.

Je kan je bezwaar op drie manieren formuleren:

 • De snelste manier: je telefoneert naar Parkeerbedrijf Indigo: +32 (0)3 448 10 33.
  Je krijgt dan meteen een indicatie of je klacht ontvankelijk is of niet, hou het OGM n° bij de hand.
 • Je stuurt je klacht op naar: Indigo Belgium - Boechout, Bijenstraat 21, 9051 Sint-Denijs-Westrem.
 • Je vult op de website van Parkeerbeheer Indigo een vraag of klacht in via het online formulier.

Parkeerbeheer Indigo behandelt je bezwaar binnen een redelijke termijn.
Intussen hoef je niet te betalen. Wordt je klacht geweigerd, dan krijg je bericht wanneer je moet betalen.

Deze informatie is steeds onder voorbehoud van wijzigingen.

Mag een privébedrijf wel parkeerretributies uitschrijven? Is dit niet de taak van de politie?

Sinds 7 februari 2003 is het betalend parkeren gedepenaliseerd en heeft de politie geen enkele bevoegdheid meer terzake (wet 07/02/2003-Verkeersveiligheidswet in voege vanaf 1 maart 2004).
Door die depenalisatie kunnen de steden en gemeentes het parkeerbeheer uitbesteden aan een privéfirma die in hun plaats de controle op de blauwe zones uitvoert.

Hoe komt het dat een privéfirma mijn privégegevens kan consulteren?

De concessionaris heeft een overeenkomst met de desbetreffende stad of gemeente in verband met de controle op het betalend parkeren en het parkeren met de schijf. In die overeenkomst wordt onder meer bepaald dat, om deze taak naar behoren te kunnen uitvoeren, zij de persoonsgegevens nodig hebben van de bestuurders die niet binnen de vooropgestelde termijn betalen.

De concessiehouder Parkeerbeheer Indigo vraagt de gegevens die verbonden zijn met je nummerplaat op bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV). Dit is volledig volgens de bepalingen van de DIV en toegestaan door de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Parkeerbeheer Indigo kan daarna met de identiteitsgegevens de invordering doen. Hierdoor vertrekken de eerste aanmaningen of betaalherinneringen inderdaad van de concessiehouder zelf.

Ik bezit een parkeerkaart voor mensen met een handicap. Moet ik ook een parkeerschijf leggen?

De beperkingen van de parkeertijd gelden niet voor voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap. De speciale kaart moet wel worden aangebracht op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste deel van het voertuig.

De speciale kaart vervangt de parkeerschijf wanneer het gebruik daarvan verplicht is.

Ik rijd met een open voertuig en kan mijn schijf niet (veilig) achter de voorruit leggen?

Motorfietsen vallen niet onder de reglementering van de blauwe zone. In een blauwe zone mogen ze dus onbeperkt parkeren, zonder parkeerschijf.

Ik ben aannemer en moet werken uitvoeren in de blauwe zone. Mag ik hier langer parkeren dan 2 uur?

Dat is afhankelijk van het soort werken. De reglementering is namelijk geldig voor elk geparkeerd voertuig. Indien je werken moet uitvoeren in de blauwe zone met beperkte parkeertijd en het is noodzakelijk dat uw voertuig er langer dan de reglementair opgelegde tijd geparkeerd staat, vraag je best een vergunning aan via het online platform EagleBe voor een inname van het openbaar domein. Zo kan er een tijdelijk parkeerverbod geplaatst worden: zo ben je zeker van de nodige ruimte ter hoogte van de werklocatie.

Leg deze vergunning zichtbaar achter de voorruit, hierdoor ben je vrijgesteld van retributie en dien je dus geen parkeerschijf meer te plaatsen. Zonder deze vergunning moet je je houden aan de wettelijke reglementering. Je kan wel laden en lossen maar je zal onmiddellijk daarna uw voertuig buiten de blauwe zone moeten opstellen. Toch raden we aan, ook in dit geval uw parkeerschijf te plaatsen! Parkeren en stationeren is vaak discutabel.