Parkeerplaats voor personen met een handicap

Wat is het?

Als je door een handicap of aandoening niet mobiel bent, wil je uiteraard je auto zo dicht mogelijk bij je woning of bestemming parkeren. Hiervoor kan je een parkeerplaats voor personen met een handicap aanvragen.

De aangevraagde parkeerplaats is een gunst en geen recht. De parkeerplaats is geen persoonlijk bezit. Iedereen die een parkeerkaart voor mindervaliden heeft, mag deze plaats gebruiken.

Voor wie is het?

Aanvragen tot een parkeerplaats in de nabijheid van de werkplaats of van de woning van een persoon met een handicap worden onderzocht, rekening houdend met de volgende voorwaarden:

 • de werk- of woonplaats beschikt niet over een garage of privéparking die een vlotte toegankelijkheid waarborgt
 • de parkeerdruk de aanvraag rechtvaardigt
 • de aanvrager bezit een voertuig of wordt vervoerd door iemand die bij hem inwoont
 • het bezit van een geldige speciale parkeerkaart is vereist
 • in het bezit zijn van een 'Algemeen attest' uitgereikt door de FOD Sociale Zaken. Op dit attest is vermeld dat je een vermindering hebt van de zelfredzaamheid van minimum 12 punten of een ongeschiktheid van 80% EN een vermindering van de zelfredzaamheid inzake verplaatsingsmogelijkheden van minimum 2 punten.
 • Aanleveren van de verplichte bewijsstukken bij de aanvraag (zie aanvraagformulier)

Wat moet je meebrengen?

Volledig ingevuld 'aanvraagformulier parkeerplaats voor personen met een handicap' met gevraagde bewijsstukken.

Wat zijn de stappen?

 • Je kiest voor het analoge aanvraagformulier of voor  het e-formulier:
  • Analoge formulier: Je vult het analoge aanvraagformulier volledig in en voegt de gevraagde bijlagen toe. Het analoge formulier kan je verkrijgen bij de dienst openbare werken en mobiliteit of kan je hieronder zelf downloaden.
   Je bezorgt het ingevulde aanvraagformulier (met bijlagen) aan de dienst openbare werken en mobiliteit, met de vermelding “Ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen”.
  • E-formulier: Je opent het e-formulier, je vult het in, je upload de gevraagde bijlage(n) en je dient het in, allemaal volledig digitaal.
 • De ambtenaar van openbare werken en mobiliteit zal het formulier nakijken op correctheid en volledigheid.
 • Deze ambtenaar komt indien nodig ter plaatse, onderzoekt de situatie en bekijkt waar de parkeerplaats voor personen met een handicap het best ingericht wordt.
 • Deze ambtenaar adviseert het college van burgemeester en schepenen.
 • Het college van burgemeester en schepenen beslist of de aanvraag al dan niet wordt goedgekeurd.
 • De ambtenaar openbare werken en mobiliteit brengt je op de hoogte van de beslissing.
 • Indien goedgekeurd wordt de opdracht opgenomen in de planning van de uitvoerende dienst.