Schoolroutekaarten

In samenwerking met de verschillende scholen in de gemeente, het studiebureau Mobiel21 en financiële steun van de provincie Antwerpen heeft de dienst openbare werken en mobiliteit schoolroutekaarten uitgewerkt.

Boechout werd in 2015 voor de tweede keer en in 2020 voor de derde keer fietsgemeente van het jaar. Een extra stimulans voor de gemeente om volop in te zetten op fietspaden en veilig woon-werk en woon-schoolverkeer.

Uitgangspunten:

  • Kinderen kiezen vaak de kortste weg om naar school te fietsen.
  • Die kortste weg is vaak niet de veiligste.
  • Die kortste weg is niet altijd de snelste.

Voor elke schoolomgeving één schoolroutekaart:

Op elke kaart staan de moeilijke punten aangeduid, en tips om die punten te vermijden of veilig langs te fietsen. De scholen kregen elk een apart 'educatief pakket', een presentatie die de leerkrachten kunnen gebruiken in de verkeersles.

Tips voor de ouders:

Breng je je kind met de auto naar school? Parkeer reglementair, niet voor de schoolpoort, maar een beetje verder. Drummen aan de schoolpoort zorgt voor onveilige situaties voor fietser en voetgangers. Kiss&Ride is uit, voortaan gaan we voor 'Parkeer&wandel'!