Verkeersspiegels

In het verleden werden vaak verkeersspiegels geplaatst op plaatsen waar de zichtbaarheid beperkt is.

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om in de toekomst het deskundig en algemeen negatief advies van onze verkeerstechnisch politie te volgen en geen verkeersspiegels meer te plaatsen op openbaar domein. Stelselmatig zullen ook de oude bestaande stillaan uit ons straatbeeld verdwijnen. Alle bolle spiegels worden langs alle Vlaamse gewestwegen verwijderd. Dit na een dodelijk ongeval waarin een gemeente verantwoordelijk werd gesteld.

Advies verkeerstechnische politie

  • Het vereist een bijzondere vaardigheid om ‘op zo’n spiegel te rijden’.
  • De weggebruiker moet heel goed op de hoogte zijn van de verkeerssituatie en wat hij via de spiegel kan overzien.
  • Een verkeersspiegel veroorzaakt schijnveiligheid.
  • Afstanden en rijsnelheden zijn moeilijk in te schatten en fietsers worden gemakkelijk over het hoofd gezien, met alle risico’s van dien.
  • Ook bij regenachtig weer, in het donker en bij mist heb je niets aan de spiegels.
  • Verder blijkt dat verkeersdeelnemers vaak gefocust zijn op de spiegel en minder goed op de rest van het verkeer letten.
  • Daarnaast zijn verkeersspiegels duur en vandalismegevoelig.