Verkeerswijzigingen

Hierbij een overzicht van de maatregelen:

Wijziging parkeren Hovesesteenweg

Op woensdag 11 december en mogelijk ook donderdag 12 december worden de parkeervakken op de Hovesesteenweg aangepast. In een eerste fase zullen enkele parkeervakken worden weggenomen door middel van zandstralen. In een tweede fase, waarschijnlijk in het voorjaar van 2020, zullen de parkeervakken die worden behouden opnieuw geschilderd worden. 

Het definitief plan van de parkeervakken ziet er als volgt uit:

Hieronder een opsomming van de parkeerplaatsen, van Hove richting Boechout:

  1. Parkeervakken naast de rijbaan over Aldi (even zijde).
  2. Twee parkeerplaatsen aan even zijde.
  3. Twee (in plaats van drie in huidige toestand) parkeerplaatsen aan even zijde zodat de toegankelijkheid van de begraafplaats verbetert.
  4. Twee parkeerplaatsen aan oneven zijde (in plaats van drie aan oneven zijde op het vorige plan). De toegankelijkheid van een oprit was niet gevrijwaard en er was opnieuw kans op verminderde doorstroming (dead lock).
  5. Dwarse parkeerplaatsen naast de rijbaan net voor Ropstocklei.
  6. Vier parkeerplaatsen aan oneven zijde zodat op het gedeelte Ropstocklei tot aan het verkeerslicht nog steeds elf parkeerplaatsen beschikbaar zijn.
  7. Parkeerplaatsen naast de rijbaan voor de Jan Frans Willemsschool.

Verkeerssituatie Groeningelei

Wordt bekeken in 2020.