Bermbeheer

Maaibeurten

Binnen onze gemeente zijn er heel wat kilometers bermen die jaarlijks het nodige onderhoud vereisen zoals opgelegd in het bermdecreet.

In het Bermbesluit staat dat bermen niet vóór 15 juni gemaaid mogen worden. Een eventuele tweede maaibeurt mag pas uitgevoerd worden na 15 september. De enige toegestane afwijking hierop is om veiligheidsredenen zoals slechte zichtbaarheid op een kruispunt, zichtbaarheid van verkeersborden, ...

Er vinden langs onze gemeentewegen jaarlijks drie grote maaibeurten plaats gedurende het seizoen:

  • Veiligheidsmaaibeurt (voor 15 juni) zoals kruispunten, Boshoek (Narrenstoet), ...
  • eerste algemene maaibeurt (na 15 juni)
  • tweede algemene maaibeurt (na 15 september)

De effectieve uitvoeringsperiode van iedere maaibeurt kan jaarlijks verschillen (afhankelijk van onder meer de planning en weersomstandigheden).

Het onderhoud van de meeste bermen wordt jaarlijks uitbesteed aan een externe firma, zij maaien volgens ons bermbeheersplan. Bermen die niet op de bermbeheersplannen ingekleurd zijn, zitten vervat in het gemeentelijk groenonderhoud en worden uitgevoerd door de gemeentelijke groendienst.

Het onderhoud van de baangrachten en de taluds (schuine grachtwand) zitten in het beheer bij Pidpa. Informatie hierover vind je via onderstaande link.

Bermbeheersplannen