Fietsostrade Antwerpen-Lier (in Boechout)

Wat is een fietsostrade?

Fietsostrades zijn snelle fietsroutes. Ze liggen langs rechtlijnige infrastructuren zoals spoorwegen, autosnelwegen en kanalen. Ze worden vooral gebruikt voor woon-werk of woon-schoolverkeer. Samen met de elektrische fiets brengen ze verdere bestemmingen een stuk dichterbij. Een fietsostrade gaat bij voorkeur over een vrijliggende fietsweg of een jaagpad. Waar er ruimtegebrek is, loopt de fietsostrade door fietsstraten, over bestaande fietspaden en soms over een autoluwe weg. De lokale fietspaden die de fietsostrade kruisen, brengen je naar je eindbestemming.

De provincie Antwerpen telt 23 fietsostrades: 16 langs spoorlijnen, 5 langs waterwegen en 2 langs autosnelwegen. Op de website van de provincie Antwerpen vind je een kaartje met de bestaande fietsostrades en de fietsostrades die de provincie wenst te ontwikkelen: www.provincieantwerpen.be, zoek op trefwoord ‘fietsostrades’.

De fietsostrade Antwerpen – Lier

Een van de projecten waar de provincie aan werkt, is de fietsostrade Antwerpen – Lier. Met de vele files in onze grote buur Mortsel, is een snelle fietsverbinding hier meer dan welkom. Bovendien is de afstand tussen Antwerpen en Lier, langs de spoorweg, maar 11 km, wat perfect te fietsen is, zeker met een elektrische fiets.

De gemeente Boechout legde al een groot stuk van deze weg aan: naast de spoorweg, van de Oude Steenweg tot aan de Mastenweg. Daar komen de fietsers op een asfaltweg, die overgaat in de Hockeyweg in Lier. De provincie Antwerpen wil de ontbrekende schakels (van de Ring in Antwerpen tot de Oude Steenweg en van het einde van de Hockeyweg tot het centrum van Lier) nu bijpassen. Wat betekent dit voor Boechout?

Aansluiten op de nieuwe fietsbrug in Mortsel

In Boechout ligt de fietsostrade langs de linkerkant, voor wie in de richting van Antwerpen rijdt. Vanaf Mortsel is er meer plaats aan de rechterkant van de spoorweg. De spoorweg zal worden gekruist d.m.v. een fietsbrug op het grondgebied van Mortsel. De brug moet klaar zijn tegen 2019 om van subsidies van de Europese Gemeenschap te kunnen genieten.

Daarna moet deze fietsverbinding worden aangesloten op de bestaande fietsostrade in Boechout. Een doorgang door de Victor Heylenlei/Oude Steenweg lijkt de meest praktische keuze. Tijdens een infovergadering in september werden dan ook de bewoners van de Victor Heylenlei en van de Oude Steenweg uitgenodigd om dit scenario te bespreken. Na een presentatie door de projectverantwoordelijken van de provincie Antwerpen, mocht het publiek vragen stellen.

Het werd snel duidelijk dat de mensen van de Victor Heylenlei en Oude Steenweg vooral bezorgd zijn over de veiligheid in hun straat, wanneer er veel meer fietsers – ook elektrische - gaan doorrijden. Burgemeester Koen T’Sijen lichtte toe dat de Victor Heylenlei dan een fietsstraat zou worden, met absolute voorrang voor fietsers en een snelheidsbeperking van 30 km per uur. Er werden ook veel vragen gesteld over de aansluiting van de fietsstraat op de Oude Steenweg, die niet zo lang geleden vernieuwd werd.

Na de vergadering en op vraag van de bewoners werd beslist om een aantal zaken nog extra te laten onderzoeken.

Vooruitgang

Ondertussen is het gedeelte van de fietsostrade op grondgebied Mortsel aangelegd. De nutsmaatschappijen hebben in de Victor Heylenlei en de Oude Steenweg reeds voorbereidende werken uitgevoerd.

De aannemer start op 14 oktober aan de eigenlijke aanleg van de fietsostrade in Boechout. 

De planning voor de komende weken ziet er in grote lijnen als volgt uit:

Kruispunt VICTOR HEYLENLEI/OUDE STEENWEG (14/10/2019 - 27/10/2019)

  • De aannemer moet starten met het maken van een aansluiting aan de riolering in de Oude Steenweg. Hierdoor zal het kruispunt Victor Heylenlei/Oude Steenweg gedurende 2 weken afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer.
  • De Lange Kroonstraat wordt in deze periode doodlopend. Het stuk Lange Kroonstraat tussen de Oude Steenweg en Molenlei wordt tijdelijk dubbelrichting. Er geldt tevens een parkeerverbod. Bewoners kunnen hun woning bereiken of verlaten vai de (korte) Molenlei. 
  • De bewoners van de Victor Heylenlei zullen doorgang hebben tot hun straat via de Oude Steenweg, aansluitend op de Molenlei (zijde tunneltje). Het fietspad blijft open.
  • De bewoners van de Oude Steenweg, zijde N10 zijn enkel bereikbaar via de N10.

VICTOR HEYLENLEI (14/10/2019 - +/- 01/2020)

  • Voor de aanleg van de riolering is het noodzakelijk om de ganse wegenis op te breken. De aannemer zal de werken zo organiseren dat de bereikbaarheid van traiteur Derkinderen maximaal gegarandeerd blijft; dit heeft als voordeel dat de opritten in de Victor Heylenlei ook zoveel mogelijk bereikbaar blijven.

OUDE STEENWEG (start +/- 01/2020)

  • De wegeniswerken in de Oude Steenweg volgen op de wegeniswerken in de Victor Heylenlei.