Gemeentelijk strooibeleid

Categorieën op het strooiplan

Overal tegelijk strooien is onmogelijk. Bovendien moeten we bij schaarste efficiënt omspringen met de voorraden strooizout. In het gemeentelijke strooiplan staat welke wegen prioritair gestrooid worden.

De meeste wegen in Boechout zijn daarop volgens categorieën ingekleurd in rood, groen, oranje of geel. Enkele (kleinere) wegen zijn niet ingekleurd en behoren tot geen enkele categorie.

 • Bij ijzel zal de gemeentewerf de wegen uit alle kleurcategorieën strooien.
 • Bij sneeuwval worden enkel de wegen en fietspaden met de kleuren rood, groen en oranje gestrooid. 
  Gele wegen worden bij (korte) sneeuwval niet gestrooid omdat het geen verbindingswegen zijn.
 • Bij aanhoudende sneeuwval (3 tot 4 dagen) worden bijkomend de gele wegen gestrooid.

Types strooiwagens

De gemeentewerf beschikt over drie strooiwagens: een zoutstrooier voor de verbindingswegen, een zoutstrooier voor de kleinere wegen en een pekelmachine voor de fietspaden. De pekelmachine kan preciezer werken dan de zoutstrooier. Daarnaast kocht de werf een borstel om op de zoutmachine te plaatsen. Hierdoor kan ze, tijdens sneeuwval, de sneeuw op de fietspaden wegvegen. Zo krijgt de sneeuw minder kans om aan te vriezen.

De gemeente doet er alles aan om de rijbanen, fiets- en voetpaden sneeuw- en ijzelvrij te houden/maken. Afhankelijk van de weersomstandigheden besteedt ze tijdens haar tocht nog extra aandacht aan de fiets- en voetpaden. De strooiploeg rijdt vaak al om 4 uur 's ochtends uit om de wegen sneeuw- en ijzelvrij te maken. Hou er rekening mee dat zoutkorrels pas hun werk doen nadat er voldoende over gereden wordt (waardoor de zoutkristallen openbarsten).

Fietspaden 

 • Fietspaden hebben dezelfde prioriteit als de rijbanen. 
   
 • De gemeente is verantwoordelijk voor het strooien van alle fietspaden op haar grondgebied. In tegenstelling tot de rijbanen, die met zout, worden gestrooid, strooit de gemeente de fietspaden met pekel.
   
 • Alle fietspaden van de N10, zoals die over de brug van de Provinciesteenweg (zowel de aanpalende als vrij liggende), zijn een verantwoordelijkheid van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). De timing kan verschillen van die van onze eigen strooidienst.
   
 • De gemeente strooit het deel van de fietssnelweg F11 (Antwerpen-Lier) dat zich op het grondgebied Boechout bevindt. Het gaat om het deel tussen de nieuwe brug aan de Victor Heylenlei (hoogste punt) tot en met de grens met Lier (Langsweg/Hockeyweg). De andere delen zijn de verantwoordelijkheid van Mortsel en Lier.

Provinciesteenweg (N10)

De Provinciesteenweg (N10) is een gewestweg waar het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de rijbaan, fietspaden en voetpaden strooit. 
De timing kan verschillen van die van onze eigen strooidienst.

Het Agentschap Wegen en Verkeer strooit ook de toegangswegen van de parking P&R, de parking P&R zelf en de tram- en busbeddingen.

De Lijn is verantwoordelijk voor het strooien van de perrons aan de bushaltes. 

Strooiopdrachten

Wanneer de politiezone Minos oproept om te strooien, controleert de gemeentewerf of dit van toepassing is voor het grondgebied Boechout. Als dat het geval is, moet de werf de wegen strooien. De weggebruiker kan van de overheid niet eisen dat de weg er op elk moment volledig ijs- en sneeuwvrij bij ligt. Wel moet de overheid redelijke inspanningen leveren om de wegen veilig te maken en houden.

Als de weerberichten sneeuwval of ijzel voorspellen, wordt de situatie opgevolgd (tijdens de werkuren) en beslist de gemeentewerf of er al dan niet gestrooid wordt. Eventueel worden alles klaargezet om het strooien (bv. ‘s nacht na oproep) vlotter te laten verlopen.

Je blijft individueel verantwoordelijk voor je rijgedrag. Mogelijke sneeuwval of ijzel worden aangekondigd via de media. Wanneer het gesneeuwd of geijzeld heeft, moet je je rijstijl aanpassen. 

Strooien voor eigen deur

Volgens het politiereglement ben je verplicht om het voet- en fietspad voor je woning ijs- en sneeuwvrij te maken. Veeg voldoende ruimte schoon zodat voetgangers en fietsers er veilig kunnen wandelen of fietsen. 

 • Het is niet de bedoeling om de geruimde sneeuw voor een ander gebouw of de openbare weg te vegen waardoor het verkeer wordt belemmerd of de riolen verstoppen.
 • Ter hoogte van opritten, oversteekplaatsen en haltes van De Lijn moet de rand van het voetpad (aan de kant van de rijbaan) vrij blijven.
 • Aan appartementsgebouwen moet de bewoner van het gelijkvloers het voetpad ijs- en sneeuwvrij maken, tenzij dit anders geregeld is tussen de bewoners.
 • Ook eigenaars van een niet-bebouwd perceel moeten het nodige doen om het voetpad ijs- en sneeuwvrij te maken.
 • Het is verboden om bij vriesweer water te gieten op de openbare weg of glijbanen aan te leggen.

Wie deze verplichtingen niet naleeft, kan een geldboete tot maximum 250 euro krijgen. 

Wat als er geen strooizout beschikbaar is?

 • Gebruik een borstel en sneeuwschep.
 • Is de stoep niet volledig ijsvrij? Strooi alleen waar het nodig is. Strooi preventief.
 • Denk aan het milieu: maak matig gebruik van strooizout. Strooi enkel zout op plaatsen waarover gelopen of gereden wordt (en dus niet in de bermen of grachten).
 • Laat de sneeuw op de stoeprand liggen. In de goot vormt de sneeuw een barrière voor het smeltwater dat naar de riolering loopt.
 • De gemeente stelt geen strooizout ter beschikking van particulieren.