Nutsmaatschappijen

Nutsmaatschappijen staan in voor de verdeling van gas, water, elektriciteit, telefoon, internet of straatverlichting. Zij voeren regelmatig noodzakelijke aanpassings- en uitbreidingswerken uit op het openbaar domein. Dat kan voor enige hinder zorgen voor de omwonenden. De nutsmaatschappijen dienen de omwonenden daarom tijdig te informeren wanneer er werken zullen plaatsvinden.
 
Na afloop van de werken controleert de nutsmaatschappij, al dan niet samen met de dienst Openbare Werken, of het openbaar domein in zijn oorspronkelijke staat werd hersteld.

Schade aan nutsvoorzieningen meld je best zelf bij de nutsmaatschappij via deze contactgegevens.

Gas, elektriciteit en openbare verlichting

Fluvius

Antwerpsesteenweg 260
2660 Hoboken

Gasgeur: 0800 65 0 65 (gratis) Hou rekening met deze veiligheidsvoorschriften.
Storingen en defecten: 078 35 35 00 (zonaal tarief)
Kapotte straatverlichting: online melden
Storingen riolering: 078 35 35 00 (zonaal tarief)
Spraak- of gehoorgestoord? Waarschuw Fluvius per SMS

VREG

Voor de levering van gas en elektriciteit kan je vrij kiezen wie je leverancier wordt. Informatie over de verschillende leveranciers vind je bij VREG. 
Met de V-test kan je de energiecontracten van de verschillende leveranciers vergelijken en zo voor jou het beste aanbod selecteren. 

 

Water en riolering

Desguinlei 246, 2018 ANTWERPEN
Telefoon 0800 903 00

klant@pidpa.be of via www.pidpa.be/vragen
 

TV-distributie en telefonie

Telenet

Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
015 66 66 66 of 0800 66 86 0
www.telenet.be

Proximus

Koning Albert II-laan 27B
1030 Brussel
0800 22 800
www.proximus.be